1. Học bổng bậc Sau đại học của Đại học Manitoba, Canada 2015 - 2016

Đại học Manitoba sẽ trao tặng các suất học bổng bậc  Sau đại học ( chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ )  cho các ứng viên quốc tế, dựa trên thành tích học tập nổi bật. Ứng viên có cơ hội theo học tất cả các chương trình được giảng dạy tại trường ( trừ ngành Y khoa và  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh). Các chương trình học sẽ bắt đầu vào năm 2016, hạn chót nộp hồ sơ: linh hoạt hằng năm và tuỳ theo ngành học.

Xem thêm thông tin: http://umanitoba.ca/faculties/graduate_studies/funding/585.html

2.Học bổng Quốc tế của Đại học British Columbia, Canada năm 2016

Chương trình học bổng Quốc tế của Đại học British Columbia, Canada dành cho nhà lãnh đạo tương lai nhắm đến đối tượng là các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc cũng như kĩ năng lãnh đạo thể hiện qua các học tập cũng như các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa bao gồm biểu diễn nghệ thuật, thể thao, hùng biện, viết sáng tạo cũng như các cuộc thi quốc tế khác. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 10/12/2015. Hạn chót để ứng viên đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào của trường là ngày 31/01/2016.

Xem thêm thông tin: http://internationalscholars.ubc.ca/about-the-program/ilot/

3.Giải thưởng Nhà Lãnh đạo tương lai của Đại học British Columbia, Canada 2016

Giải thưởng Nhà Lãnh đạo tương lai của Đại học British Columbia sẽ dành cho những sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt cũng như chứng minh được kỹ năng lãnh đạo của bản thân, đồng thời tham gia vào các vấn đề sinh viên và phục vụ cộng đồng, hay đạt được những thành tích cao trong các lĩnh vực của đời sống như biểu diễn nghệ thuật, thể thao, tranh luận hay viết sáng tạo, hay các cuộc thi học thuật khác. Hạn chót nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ: 10/12/2015

Xem thêm thông tin: http://internationalscholars.ubc.ca/about-the-program/ilot/

4.Học bổng ICSP của Đại học Oregon, Mĩ 2016

Ứng viên quốc tế có nhu cầu cần được hỗ trợ tài chính và có thành tích học tập tốt được chào đón nộp hồ sơ cho học bổng Chương trình Dịch vụ Văn Hoá Quốc tế (ICSP). Học bổng có giá trị từ $9,000 – $27,000 và được trừ thẳng vào học phí của ứng viên. Ứng viên được nhận học bổng phải hoàn thành ít nhất 80 giờ tín chỉ mỗi năm. Những dịch vụ về văn hóa có thể bao gồm các bài diễn thuyết văn hóa tổ chức tại các trường học hoặc các cộng đồng dân cư về những di sản cũng như truyền thông văn hóa của các quốc gia nơi ứng viên sinh sống, hay ứng viên có thể tham gia tích cực vào các ngày hội văn hóa quốc tế tại trường. Hạn chót nhận hồ sơ: 15/01/2016

Xem thêm thông tin: http://international.uoregon.edu/isss/scholarships/icsp-scholarships

3.Học bổng Nghiên cứu sinh quốc tế AAUW dành cho phụ nữ, Mỹ 2015 - 2016

Học bổng quốc tế AAUW (trước đây gọi là Hiệp hội phụ nữ các trường Đại học Mỹ) dành cho các sinh viên nữ nghiên cứu toàn thời gian hoặc có công trình nghiên cứu tại Hoa Kỳ nhưng không phải là công dân Mỹ hoặc định cư lâu dài. Tất cả các ngành nghiên cứu bậc Sau Đại học ( Thạc sĩ/ Tiến sĩ/ Giáo sư) đều được quỹ học bổng hỗ trợ.  Thời hạn nhận hồ sơ: 1- 12 - 2015 (hàng năm)

Xem thêm thông tin: http://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-awards/international-fellowships/

4.Học bổng WIGH của Đại học Harvard dành cho sinh viên quốc tế, Mĩ năm 2016

Tổ chức Sáng kiến Weatherhead về Lịch sử Thế giới (WIGH) thuộc Đại học Harvard sẽ trao tặng các suất học bổng dành cho các học giả quốc tế. Học bổng được tài trợ bởi Qũy Volkswagen. Nghiên cứu sinh WIGH sẽ được tuyển dụng trong vòng 1 năm và được toàn quyền được hướng dẫn và sử dụng các trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất tại Đại học Harvard. Ứng viên sẽ được nhận 1 khoản trợ cấp hàng năm có giá trị lên đến $50,000 tùy theo với mức sống của ứng viên. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 15/12/2015.

Xem thêm thông tin: http://wigh.wcfia.harvard.edu/content/wigh-fellowships-2016-2017

5. Học bổng Thạc sĩ Lasalle , Singapore năm 2016

Ứng viên quốc tế được chào đón nộp hồ sơ xin học bổng của Học viện Nghệ thuật Lasalle, Singapore dành cho đợt tuyển sinh tháng 01/2016. Học bổng sẽ chọn ra những ứng viên ưu tú có nguyện vọng theo học chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật, có thành tích học tập xuất sắc, có kĩ năng lãnh đạo cũng như có niềm đam mê với nghệ thuật nói chung.  Học bổng có giá trị tối đa $5,000 trong toàn bộ thời gian học của chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 11/12/2015.

Xem thêm thông tin: http://www.lasalle.edu.sg/admissions/master-of-arts-admissions/scholarships/

6.Học bổng Tiến sĩ của Đại học Imperial, Anh 2016-2017

Đại học Imperial (Imperial College London) cung cấp 50 suất học bổng nghiên cứu sinh cho sinh viên Anh Quốc và Sinh viên quốc tế, với cơ hội đầy tiềm năng để làm việc trong lĩnh vực họ theo đuổi và nhận được hỗ trợ từ những giảng viên hướng dẫn xuất sắc. Nếu bạn là một thạc sĩ hoặc một sinh viên ưu tú, với khao khát cháy bỏng được tham gia vào chương trình tiến sĩ tại một viện nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế ,bạn có thể nhận được toàn bộ học phí và mức lương cao cho cương vị tiến sĩ tại Imperial College London trong khoảng thời gian 3,5 năm. Hạn chót nộp hồ sơ: 13/11/2015; 29/01/2016 và 01/04/2016

Xem thêm thông tin: http://www.imperial.ac.uk/study/pg/fees-and-funding/scholarships/icphd/

7.Học bổng chuyên ngành báo chí của Đại học Ateneo de Manila, Philippines 2016

Trung tâm Báo chí châu Á Konrad Adenauer của đại học Ateneo de Manila trao tặng các suất học bổng học sâu về chuyên ngành báo chí dành cho nhà báo đang làm việc ở châu Á. Học bổng này lựa chọn các phóng viên/ nhà báo xuất sắc dựa trên mức độ hoàn thành công việc và sự đóng góp đáng kể của họ vào xã hội. Ứng viên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc như một phóng viên/ nhà báo toàn thời gian. Khoảng trợ cấp cho học bổng bao gồm học phí, sách, các chuyến đi thực tế (trong và ngoài nước) và chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, trường cũng có nhiều khoảng trợ cấp khác dành cho các phóng viên chuyên nghiệp, giảng viên hoặc nhà báo làm việc bán thời gian. Hạn nộp hồ sơ: 15/1/2016.

Xem thêm thông tin: http://acfj.ateneo.edu/academics/ma-journalism/

8. Học bổng quốc tế trường Đại học Sydney, năm 2016

Đại học Sydney mời những ứng cử viên đủ điều kiện đăng kí vào Học bổng nghiên cứu quốc tế của Trường đại học Sydney (the University of Sydney International Research Scholarship-USydIS) để đảm nhiệm chương trình nghiên cứu sau đại học hoặc thạc sĩ tại trường . Mục tiêu của USydIS là để thu hút cử nhân quốc  tế ưu tú để đảm nhiệm dự án nghiên cứu, giúp nâng cao hoạt động nghiên cứu của trường.

Xem thêm thông tin:  http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/international_postgraduate_scholarships.shtml#usi

9.Học bổng Daewoo Việt Nam tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ, 2016

Đại học George Washington đang kêu gọi ứng viên ứng tuyển Học bổng Daewoo Việt Nam Sau Đại học để theo đuổi các chương trình học cao hơn. Các ứng viên cần là sinh viên chính quy chương trình Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ (ứng tuyển hoặc hiện tại đang là sinh viên) của trường  Đại học George Washington và thể hiện được những thành tích học thuật thông qua việc duy trì thành tích mà ngành học ứng viên theo đuổi yêu cầu. Tập đoàn Deawoo  thành lập quỹ hỗ trợ tại Đại học George Washington nhằm cung cấp các suất học bổng trị giá lên tới $10.000 (không bao gồm các chi phí) trong một năm học, được phép gia hạn. Hạn chót nhận hồ sơ vào ngày 07/03/2016.

Xem thêm thông tin: http://www.gwu.edu/~fellows/fellowships/daewoo_vietnam.html

10. Học bổng Thạc sỹ UNIL của Đại học Lausanne, Thuỵ sĩ 2015

Đại học Lausanne, Thụy Sĩ đang trao các suất thưởng bậc Thạc sỹ UNIL dành cho các sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo học Thạc sỹ tại trường. Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2015

Xem thêm thông tin: http://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/pour-futurs-etudiants/bourses-de-master-de-lunil.html

Nguồn: SP TEAM