Học bổng bậc Sau đại học của Đại học Manitoba, Canada 2015 - 2016

Học bổng bậc Sau đại học của Đại học Manitoba, Canada 2015 - 2016

Đại học Manitoba sẽ trao tặng các suất học bổng bậc  Sau đại học ( chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ )  cho các ứng viên quốc tế, dựa trên thành tích học tập nổi bật. Ứng viên có cơ hội theo học tất cả các chương trình được giảng dạy tại trường ( trừ ngành Y khoa và  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh). Các chương trình học sẽ bắt đầu vào năm 2016, hạn chót nộp hồ sơ: linh hoạt hằng năm và tuỳ theo ngành học.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Manitoba, Canada.

Ngành học: Tất cả những ngành được giảng dạy tại trường Đại học ( ngoài trừ Y khoa và Thạc sĩ quản trị kinh doanh).

Tham khảo thêm tại : http://umanitoba.ca/faculties/graduate_studies/admissions/programs/index.html

Đối tượng: Sinh viên quốc tế đều có thể đăng ký.

Giá trị học bổng:

Giá trị học bổng tiến sĩ là $18,000 và học bổng thạc sĩ là $14,000 cho 12 tháng. Sinh viên có thể nhận học bổng UMGF cho 24 tháng đầu tiên của chương trình thạc sĩ và 48 tháng đầu dành cho chương trình tiến sĩ.

Yêu cầu:

- Kết quả học tập : GPA tối thiểu là 3.75 ( trên loại B+) dựa trên bằng Cử nhân, Thạc sĩ , Tốt nghiệp hoặc bằng Tiến sĩ tại một trường đại học được công nhận. Vui lòng dùng những tiêu chí tuyển sinh trong việc tính điểm trung bình, tức là ,  60 tính chỉ gần nhất hoặc tương đương.
- Quốc tịch: Mọi sinh viên quốc tế đều co thể đăng ký học bổng.
- Ngành học : Sinh viên tôt nghiệp tất cả các ngành ( ngoại trừ khoa Y và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ) đều phù hợp đăng ký.
Bạn cũng phái đáp ứng những tiêu chí đặc biệt mà Khoa/Ngành đưa ra, nếu có.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Deadline : thay đổi (hằng năm)

Phương thức nộp hồ sơ:

Tra cứu thông tin chi tiết cách thức được xét tuyển vào học bổng UMGF với Khoa/Ngành bạn chọn. Hạn chót tùy theo Ngành.
Xem link bên dưới để biết rõ hơn vê cách thức nộp đơn.

Xem thêm thông tin:

http://

Nhân tin học bổng qua Email: