Học bổng Thạc sỹ UNIL của Đại học Lausanne, Thuỵ sĩ 2015

Học bổng Thạc sỹ UNIL của Đại học Lausanne, Thuỵ sĩ 2015

Đại học Lausanne, Thụy Sĩ đang trao các suất thưởng bậc Thạc sỹ UNIL dành cho các sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo học Thạc sỹ tại trường.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Lausanne, Thụy Sĩ

Ngành học: Ứng viên có thể lựa chọn các chương trình học trong danh sách sau đây của UNIL: http://www.unil.ch/enseignement/en/home/menuinst/masters.html
Ngoại trừ các ngành Thạc sỹ Dược, Thạc sỹ Khoa học và Giáo dục thực hành, Thạc sỹ Luật tại đại học Zurich và Lausanne, Thạc sỹ Luật chuyên ngành Khoa học Tội phạm, Tư pháp và tất cả các ngành Thạc sỹ nghiên cứu nâng cao (MAS) - chương trình học 3 chu trình.

Các suất thưởng không áp dụng cho bất cứ chương trình học bổ sung nào cần thiết để nhập học thạc sỹ hoặc Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh dạy bằng Tiếng Anh và Thạc sỹ nghiên cứu nâng cao.

Bậc học: Thạc sỹ

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Số lượng: 10

Giá trị học bổng: 1.600 franc Thụy Sĩ từ 15/09 đến 15/07 trong thời gian không vượt quá thời gian học tối thiệu quy định của chương trình.

Yêu cầu:

•  Ứng viên cần có bằng đại học tại quốc gia ngoài Thụy Sĩ.
•  Bằng của ứng viên phải được công nhận tương đương với bằng cử nhân tại UNIL.
Suất thưởng hướng tới đối tượng sinh viên xuất sắc xong gặp khó khăn về tài chính để theo đuổi bậc học Thạc sỹ.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/12/2015

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần hoàn thiện mẫu đăng ký "UNIL Master's Grant" và nộp bản đăng ký về Phòng Các vấn đề Văn hóa xã hội trước ngày 15/12/2015.

Xem thêm thông tin:

http://