UEA-logo

Đại học East Anglia (UEA) cung cấp học bổng UEA Booker Prize cho ứng viên xuất sắc nhất bậc Sau đại học ngành Văn chương, Kịch và Viết Sáng tạo để tiếp tục theo học về Chương trình Sáng tạo Văn học (Prose Fiction).

UEA Uni

Đại học East Anglia (UEA) là một trường đại học nghiên cứu công ở Norwich, Anh. Được thành lập vào năm 1963 trên khuôn viên rộng 320 mẫu Anh (130 hecta) phía tây của trung tâm thành phố, trường có bốn khoa và 26 trường học.

Bậc học: Học bổng dành cho nghiên cứu về Khóa học về Sáng tạo Văn chương (Prose Fiction).

Ngành học: Sáng tác Kịch bản.

Giá trị học bổng: 25.000 bảng Anh bao gồm học phí, tiền học phí và chi phí máy bay.

Số lượng học bổng: 01.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng  có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

  • Ứng viên có trình độ Đại học.
  • Thuộc diện chi trả lệ phí học tại trường.
  • Theo học MA or MFA Creative Writing (Prose Fiction) (Viết sáng tác (văn xuôi)), ngành Literature (Văn học), Drama (Kịch) and Creative Writing (Viết).
  • Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng tỏ rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn đủ để theo học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tuyến theo mẫu đơn đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: