wuhan logo

Đại học Vũ Hán cung cấp học bổng cho ứng viên quốc tế theo đuổi chương trình Thạc sĩ kéo dài hai năm ngành Intentional Law và Chinese Law.

Mục đích của học bổng là để đào tạo các tài năng ngoại giao theo định hướng ứng dụng có tầm nhìn quốc tế rộng rãi, đạo đức nghề nghiệp tốt, một hệ thống làm chủ Luật Trung Quốc và Luật quốc tế liên quan và sử dụng tiếng Anh thành thạo như một ngôn ngữ làm việc để cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc, các liên doanh Trung-nước ngoài, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức công cộng và các công ty luật nước ngoài.

wuhan uni

Đại học Vũ Hán là một trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó nằm ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học : Intentional Law (Dự thảo Luật) và Chinese Law (Luật Trung Quốc).

Giá trị học bổng:

 • Chi phí sinh hoạt, quản lí, học phí cơ bản và vé khứ hồi quốc tế.
 • Miễn học phí, phí chỗ ở, phí tài liệu giảng dạy, phí nghiên cứu và điều tra, trợ cấp giảng dạy tiếng Anh, phí hướng dẫn luận án tốt nghiệp.
 • Bảo hiểm y tế toàn diện, được mua bởi các trường đại học.
 • Chi phí sinh hoạt 36000RMB / năm cho chương trình tổng thể.
 • Ngoài ra còn có một khoản trợ cấp một lần  3000RMB / người.
 • Các khoản chi phí khác do Bộ Thương mại hoặc trường đại học quản lý và sử dụng và sẽ không được phân phát cho ứng viên. Bộ Thương mại chỉ cung cấp sự hỗ trợ tài chính trong năm học, được ghi trong thông báo nhập học, và ứng viên sẽ không nhận được khoản tài trợ bổ sung cho sự hoãn lại.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Trung Quốc.

Yêu cầu:

Ứng viên cần có ngôn ngữ tiếng Anh rất tốt. Vì vậy, đơn đăng kí phải được viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

29/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Đăng ký học bổng  trực tuyến. Chọn loại B của chương trình học bổng trong hệ thống CSC. Mã trường đại học Vũ Hán là 10486. Gửi trực tuyến "Mẫu đơn đăng ký học bổng Chính phủ Trung Quốc" đã hoàn thành, tải xuống và in mẫu đơn đã điền đầy đủ.
  Đồng thời đăng ký và nộp đơn trực tuyến tại Đại học Vũ Hán tại địa chỉ tại Đây để lưu hồ sơ, sau đó nộp trực tuyến "Mẫu đơn đăng ký học bổng và sinh viên quốc tế của Đại học Vũ Hán" đã hoàn thành, tải về và in các đơn đã hoàn thành hình thức.
 • Ứng viên tải đơn đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và phương thức đăng kí tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: