Sheffield_Hallam_University_logo.svgHọc bổng Transform Together được dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên thuộc Liên minh Châu Âu (ngoài vương quốc Anh) đang ứng tuyển vào khóa học giảng dạy đại học hoặc sau đại học toàn thời tại Đại học Sheffield Hallam năm học 2018-2019.

Sheffield Hallam University

Ngành học: Tất cả các khóa học giảng dạy Đại học và Sau đại học toàn thời gian được cung cấp tại Đại học.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế và sinh viên thuộc Liên minh Châu Âu (ngoài vương quốc Anh).

Giá trị học bổng: Miễn một nửa học phí (50%) cho các khóa học sau đại học và cho mỗi năm của một bậc đại học.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện đăng ký một trong các học bổng này, bạn phải:

  • Là sinh viên quốc tế hoặc Liên minh Châu Âu (ngoài vương quốc Anh) có trả học phí.
  • Đối với bậc sau đại học - đã đạt được tối thiểu 2.1 hoặc tương đương trong bằng đại học danh dự (honours degree) và phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh và học thuật cho khóa học.
  • Đối với bậc đại học - đã đạt được hoặc vượt quá các yêu cầu đầu vào tiếng Anh và học thuật cho khóa học.
  • Nhận được lời mời tham gia (have an offer) một khóa học giảng dạy đại học hoặc sau đại học toàn thời tại Đại học Sheffield Hallam.
  • Tự chi trả cho việc học.
  • Có khả năng chi trả bất kỳ khoản phí bổ sung nào mà khóa học có thể yêu cầu, ví dụ như các chuyến đi thực địa (example field trips).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/11/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đăng ký học bổng Transform Together, bạn phải nhận được lời mời tham gia khóa học giảng dạy toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam cho năm học tương ứng. Nếu bạn chưa đăng ký cho khóa học, vui lòng truy thông báo online để tìm khóa học và đăng ký. Khi bạn chấp nhận lời đề nghị học một khóa học, bạn có thể nộp đơn xin học bổng online trước hạn chót - ngày 31 tháng 5 năm 2018 cho nhập học tháng 9 năm 2018 hoặc ngày 1 tháng 11 năm 2018 cho nhập học tháng 1 năm 2019.

Hãy truy cập trang web chính thức (liên kết bên dưới) để tải xuống mẫu đơn đăng ký và để biết thông tin chi tiết về cách thức đăng ký học bổng này.

Website: Official Scholarship Website xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: