Đại học Melbourne

Đại học Melbourne trao 600 học bổng nghiên cứu sau đại học cho sinh viên quốc tế trong năm học 2018-2019. Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo nghiên cứu sau đại học tại Đại học Melbourne có thể đăng kí học bổng này.

University-of-Melbourne

Đại học Melbourne giúp sinh viên quốc tế đang cần hỗ trợ tài chính bằng học bổng.

Mã số TOEFL của đại học Melbourne là 0974. Vui lòng sử dụng mã này để kết quả của họ có thể được báo cáo cho họ. Một số khoa có thể chấp nhận sinh viên cao học có điểm IELTS, TOEFL, Pearson Test of English hoặc CAE thấp hơn một chút.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao trong tất cả môn học của trường Melbourne.

Giá trị học bổng:

 • Học bổng hỗ trợ học phí và trợ cấp.
  • Hỗ trợ hoàn toàn học phí lên đến 2 năm đối với sinh viên theo học bậc Thạc sĩ hoặc 4 năm đối với sinh viên theo học bậc Tiến sĩ.
  • Trợ cấp sinh hoạt lên đến 2 năm cho sinh viên theo học Thạc hoặc lên tới 3,5 năm đối với sinh viên theo học bậc Tiến sĩ. Trợ cấp sinh hoạt có thể được chỉ định hàng năm và bao gồm cho nghỉ ốm, thai sản và nghỉ để nuôi con.
  • Trợ cấp tái định cư cho sinh viên chuyển đến Melbourne từ tiểu bang hoặc từ ngoài Úc.
  • Bảo hiểm Y tế dành cho Sinh viên Nước ngoài (OSHC) dành cho sinh viên quốc tế cần làm visa du học tại Úc.
 • Học bổng hỗ trợ học phí: Hỗ trợ hoàn toàn học phí cho đến 2 năm đối với sinh viên theo học bậc Thạc sĩ hoặc 4 năm đối với sinh viên theo học bậc Tiến sĩ.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Số lượng: 600.

Học bổng có thể nhận được tại Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Ứng viên đã đăng kí và đáp ứng yêu cầu đầu vào cho bậc học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại đại học Melbourne.
 • Hoặc ứng viên hiện đang theo học chương trình nghiên cứu tại Đại học Melbourne.

Tiêu chí lựa chọn: Tất cả sinh viên trong nước đã nhập học vào chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Đại học Melbourne sẽ nhận được Học bổng Chương trình Đào tạo nghiên cứu (Hỗ trợ học phí). Học bổng nghiên cứu sau đại học cung cấp một khoản trợ cấp, cũng như hỗ trợ học phí, được trao cho sinh viên trong nước và quốc tế dựa trên thành tích học tập. Ứng viên đủ điều kiện được chấm điểm và xếp hạng theo thành tích học tập của họ về mức độ hoàn thành bậc học trước đó và tiềm năng nghiên cứu trong chuyên ngành của họ. Các yếu tố như hoàn thành bậc học ở cùng một mức độ với khóa học nghiên cứu mà có học bổng, kinh nghiệm chuyên môn có liên quan, ấn phẩm được công bố, trình độ chuyên môn y tế hoặc thành phần của âm nhạc gốc có thể được xem xét.

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Mã số TOEFL của đại học Melbourne là 0974. Vui lòng sử dụng mã này để kết quả của họ có thể được báo cáo cho họ. Một số khoa có thể chấp nhận sinh viên cao học có điểm IELTS, TOEFL, Pearson Test of English hoặc CAE thấp hơn một chút.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/12/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ: Ứng viên phải nộp đơn xin học bổng bằng cách nộp đơn đăng ký online cho nhóm học bổng nghiên cứu sau đại học.

Đơn đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: