vanier-college-1200x1200Học bổng sau đại học Vanier Canada (Vanier CGS) được tạo ra để thu hút và duy trì các nghiên cứu sinh đẳng cấp thế giới và thiết lập Canada trở thành một trung tâm xuất sắc toàn cầu trong nghiên cứu và học tập ở bậc cao hơn. Học bổng hướng tới bằng Tiến sĩ (hoặc kết hợp MA / PhD hoặc MD / PhD).

Tổ chức sáng lập: Các trường đại học Canada với sự phân bổ CGS của Vanier. Không nằm ngoại lệ, học bổng Vanier CGS chỉ có hiệu lực tại các cơ quan hợp lệ ở Canada đã được xác nhận đề cử.

vanier

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Chương trình tiến sĩ (hoặc kết hợp MA / PhD hoặc MD / PhD) trong nghiên cứu sức khỏe; khoa học tự nhiên và / hoặc nghiên cứu kỹ thuật; và khoa học xã hội và / hoặc nghiên cứu nhân văn.

Quốc tịch: Công dân Canada, thường trú tại Canada và công dân nước ngoài có đủ điều kiện để được đề cử Vanier CGS.

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá $ 50,000 mỗi năm trong ba năm.

Số lượng học bổng: Lên đến 167 suất học bổng được trao hàng năm.

Học bổng có thể nhận được ở Canada.

Yêu cầu:

Để được xem xét trao Vanier CGS, ứng viên phải:

 • Được chỉ định bởi duy nhất một tổ chức ở Canada nhận hạn ngạch của Vanier CGS;
 • Bắt đầu theo học bằng Tiến sĩ lần đầu (bao gồm chương trình nghiên cứu đại học / sau đại học như: MD / PhD, DVM / PhD, JD / PhD - nếu bao gồm thành phần nghiên cứu được chứng minh và có giá trị). Lưu ý rằng chỉ có phần Tiến sĩ của bằng tích hợp là đủ điều kiện nhận học bổng;
 • Dự định theo học chương trình nghiên cứu Tiến sĩ toàn thời gian, trong học kỳ mùa hè hoặc năm học sau khi công bố kết quả, (hoặc một chương trình Sau đại học như: MD / PhD, DVM / PhD, JD / PhD) tại tổ chức được đề cử; Lưu ý rằng chỉ có phần Tiến sĩ của bằng tích hợp là đủ điều kiện nhận học bổng;
 • Chưa hoàn thành hơn 20 tháng nghiên cứu Tiến sĩ kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2019
 • Đã đạt mức trung bình hạng nhất, được xác nhận bởi cơ quan ứng viên tham gia, trong từng năm của hai năm học cuối toàn thời gian hoặc tương đương. Ứng viên được khuyến khích liên hệ với cơ quan để được xác nhận đạt mức trung bình hạng nhất; và
 • Không được nhận, hoặc đã nhận, một học bổng Tiến sĩ hoặc học bổng từ CIHR, NSERC hoặc SSHRC để thực hiện hoặc hoàn tất bằng Tiến sĩ.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/10/2018 (hàng năm). Khóa học bắt đầu vào tháng 5/9/2019.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Ứng viên phải được đề cử bởi một cơ quan Canada với một hạn ngạch mà họ muốn học. Ứng viên không thể ứng tuyển trực tiếp vào chương trình Vanier CGS.
 • Việc ứng tuyển được khởi đầu theo một trong hai cách. Hoặc sinh viên thông báo cho khoa nghiên cứu Sau đại học tại các cơ quan họ dự định chọn để ứng tuyển cho chương trình Vanier CGS HOẶC cơ quan bắt đầu quá trình đề cử bằng cách liên hệ với các ứng cử viên mong muốn.
 • Hồ sơ ứng tuyển do sinh viên chuẩn bị và nộp cho cơ quan chỉ định theo thời hạn nội bộ của họ bằng cách sử dụng hệ thống ứng tuyển ResearchNet. Cơ quan đề cử sau đó chuyển các đề cử đến Ban thư ký Vanier-Banting trước ngày 31 tháng 10 năm 2018.
 • Truy cập vào trang web chính thức (link ở bên dưới) để lấy đơn ứng tuyển và để biết chi tiết đầy đủ về cách đăng ký học bổng.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng chi tiết tại Đây hoặc Danh sách Học bổng ở Canada tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: