Học bổng BBA IB tại BI Norwegian Business School dành cho cả những ứng viên quốc tế và Norwegian với bằng Tú tài Quốc tế(International Baccalaureate Diploma)

maxresdefault (1)

Trường kinh doanh BI Norwegian là trường kinh doanh lớn nhất ở Norwegian và lớn thứ hai ở Châu Âu. BI có tổng số 04 trường với một trụ sở chính ở Oslo

Bậc học: Cử nhân

Ngành học: Quản trị Kinh doanh

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm 100% học phí cho mỗi năm của chương trình. Tổng giá trị xấp xỉ 240.000 NOK. Mỗi năm có một suất học bổng

Số lượng học bổng: 01 suất/ năm

Học bổng có thể được nhận ở Norwegian

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Học bổng cho năm thứ hai và thứ ba phụ thuộc vào tiến độ học tập toàn phần (60 ECTS) và kết quả học tập trung bình (tối thiểu GPA loại B) trong năm đầu và năm thứ hai của chương trình.
  • Yêu cầu về Anh ngữ: Học sinh có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh phải chứng minh thành thạo tiếng Anh bằng cách gửi điểm TOEFL đạt yêu cầu từ bài thi TOEFL.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15 tháng 4 năm 2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn xin học bổng phải bao gồm:

  • Đơn xin học bổng (Dài 01 trang) giải thích lý do tại sao ứng viên là người xứng đáng với học bổng.
  • Văn bằng IB với điểm IB tối thiểu là 33.
  • Cho phép BI Norwegian Business School truy cập bảng điểm chính thức của các điểm vào ngày 1 tháng 5
  • Đơn xin học bổng phải được nộp cho cổng thông tin trực tuyến nhập học dưới tiêu đề "Học bổng IB".

Xem thêm thông tin:

Thông tin học bổng tại Đây.