Đại học Bond chào đón ứng viên ứng tuyển học bổng bậc sau đại học chương trình nghiên cứu (Higher Degrees by Research - HDR), dành cho ứng viên có trình độ cao bắt đầu chương trình tiến sĩ vào năm 2018.

Đại học Bond cam kết cung cấp trải nghiệm chương trình HDR cao cấp để đảm bảo thành công trong việc nghiên cứu và đào tạo nghiên cứu của sinh viên.

Bond

Đại học Bond là một trường đại học tư nhân phi lợi nhuận đặt tại Robina, Gold Coast, Queensland, Úc. Trường được liệt kê trong 20 trường đại học toàn cầu hàng đầu trong xếp hạng giáo dục đại học của các trường đại học nhỏ trên thế giới.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao để học các môn học do trường cung cấp.

Đối tượng: Sinh viên Úc và sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng:  Học phí toàn thời gian năm 2018 sẽ là $27.082,00/năm (được lập chỉ tiêu hàng năm)

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng thạc sĩ.
  • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Ứng viên đến từ đất nước không sử dụng tiếng Anh phải chứng tỏ trình độ tiếng Anh. TOEFL là điểm kiểm tra được gửi nhiều nhất mà trường đại học nhận được, tuy nhiên văn phòng tuyển sinh cũng sẽ chấp nhận các biện pháp khác theo yêu cầu của người nộp đơn. Kỳ thi IELTS, ACT và SAT cũng có thể được sử dụng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/03/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

3 bước đầu tiên trong quy trình nộp đơn dưới đây phải được hoàn thành trước khi nộp đơn xin học bổng (Bước 4). Những bước từ 1 đến 3 sẽ mất 4-6 tuần để hoàn thành - Ứng viên phải đảm bảo rằng mình có đủ thời gian trước ngày đóng đơn học bổng:

  • Bước 1 - Trình bày sự yêu thích (Expression of interest - EOI) đối với ngành
  • Bước 2 - Tìm một người giới thiệu
  • Bước 3 - Nộp đơn xin nhập học vào Đại học Bond
  • Bước 4 - Nộp đơn xin học bổng: Xem cơ cấu đánh giá học bổng

Ứng viên phải nhận được Thư mời nhập học vào Đại học Bond và phải nộp Đơn xin học bổng trực tuyến.

Để đăng ký chương trình HDR, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu nhập học bắt buộc, cũng như đáp ứng các yêu cầu thị thực, cư trú và trình độ tiếng Anh.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.