Viện Đào tạo Bảo vệ Lương thực Quốc tế (International Food Protection Training Institute - IFPTI) hân hạnh cung cấp suất học bổng về bảo vệ thực phẩm cho ứng viên Hoa Kỳ và quốc tế.

Image result for IFPTI

Học bổng là một chương trình duy nhất, kéo dài một năm cho các chuyên gia bảo vệ thực phẩm. Mục đích của học bổng là tạo ra mối liên hệ trực tiếp với các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai của liên bang, tiểu bang và địa phương.

Image result for International Food Protection Training Institute

IFPTI là sáng kiến thành lập của Viện Bảo vệ Thực phẩm Toàn cầu (Global Food Protection Institute), một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy việc áp dụng chính sách và thực tiễn bảo vệ thực phẩm để cung cấp lương thực an toàn hơn cho toàn cầu. Nhiệm vụ là cải thiện sức khoẻ cộng đồng và giảm tỷ lệ tử vong, bệnh tật, và chi phí kinh tế liên quan đến bệnh tật do thực phẩm.

Bậc học: Một chương trình duy nhất, kéo dài một năm dành cho các chuyên gia bảo vệ thực phẩm

Ngành học: Bảo vệ thực phẩm

Giá trị học bổng:

 • Ứng vien được chọn không phải chi trả bất kỳ chi phí gì từ Chương trình Học bổng. Học bổng Hoa Kỳ chi trả cho tất cả các chi phí đi lại chương trình thích hợp theo chính sách du lịch của IFPRI.
 • Học viên nhận được 16.6 IUET CEUs sau khi hoàn thành chương trình

Đối tượng: Ứng viên quốc tế

Số lượng học bổng: Không rõ

Học bổng có thể được áp dụng tại Hoa Kỳ

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển cho học bổng: Các ứng viên phải hội đủ các điều kiện sau đây:

 • Các ứng viên là nhân viên hoặc chuyên gia làm việc cho các cơ quan quản lý thức ăn / thức ăn chăn nuôi không thuộc Hoa Kỳ, hoặc các phòng thí nghiệm của chính phủ hỗ trợ các chương trình quản lý thực phẩm đều có thể ứng tuyển. Cơ quan quản lý thực phẩm hoặc người lao động không phải là người Hoa Kỳ mong muốn được xem xét cho chương trình Học bổng phải liên hệ trực tiếp với IFPTI để thảo luận kỹ lưỡng về trách nhiệm của cơ quan mình đối với việc thanh toán toàn bộ học phí và tất cả các chi phí đi lại.
 • Các ứng viên không phải là người Mỹ phải có trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu là  7.0. Người nộp đơn không phải là người Hoa Kỳ phải tuân thủ quá trình đăng ký và lựa chọn. Nếu được lựa chọn cho chương trình Học bổng, phải có văn bản xác nhận tham gia chương trình trong vòng hai tuần sau khi thông báo về việc lựa chọn.

Điều kiện tham gia chương trình:

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải là chuyên gia bảo vệ thực phẩm.
 • Yêu cầu năng lực tiếng Anh: Các ứng viên không phải là người Mỹ phải có trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu là  7.0.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 25 tháng 4 năm 2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể đăng ký Trực tuyến.

 • Resume
 • 03 thư giới thiệu liên quan đến nghề quản lý thực phẩm
 • Thư giới thiệu từ cơ quan hoặc cố vấn ủng hộ ứng viên tham gia (Agency or Supervisor letter)
 • Văn bản giải trình về các mục tiêu bảo vệ thực phẩm lâu dài
 • Thư cam kết hoàn thành chương trình kéo dài một năm của ứng viên
 • Các thành tố và nguồn ban đầu trong nhận thức của ứng viên về Hệ thống An toàn Lương thực Tích hợp (Integrated Food Safety System - IFSS) (Độ dài 1 trang)
 • Bằng cấp văn bản chứng minh điểm IELTS (chỉ áp dụng cho các cơ quan quản lý và người lao động không phải là người Hoa Kỳ)

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết về học bổng tại Đây