Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson, Đại học Toronto nhằm công nhận ứng viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc, sáng tạo và được công nhận là những người lãnh đạo trong trường của họ, đặc biệt là có ảnh hưởng đối với cuộc sống của trường học và cộng đồng, có tiềm năng đóng góp tích cực cho cộng đồng toàn cầu trong tương lai.

Uoft_universitycollege

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Số lượng học bổng: 37 học bổng/ năm.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần bao gồm học phí, sách, chi phí phát sinh và các trợ cấp sinh hoạt cho 4 năm.

Đối tượng: Ứng viên toàn thế giới bao gồm cả học sinh tại các trường trung học của Canada.

Học bổng có thể được nhận ở Canada.

Yêu cầu:

 • Cá nhân suy nghĩ độc lập và sáng tạo.
 • Yêu thích các hoạt động trường học và cộng đồng.
 • Nhiệt tình khám phá các vấn đề học thuật và tư duy.
 • Có khả năng lãnh đạo.
 • Đang học năm cuối trung học hoặc tốt nghiệp sau  06/2017.
 • Dự định bắt đầu học đại học vào năm học tiếp theo (ứng viên đã tham gia học dự bị đại học không được đưa vào học bổng).

Hạn chót nộp hồ sơ:

 • Hạn chót cho trường đề cử là 30/11/2017.
 • Hạn chót cho ứng viên đăng kí là 15/01/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Ứng viên cần nhận được đề cử từ trường trung học (Các trường chưa liên lạc/xác nhận cần hoàn thành đăng kí đề đề cử ứng viên tại Đây)
 • Ứng viên cần đăng kí vào Đại học Toronto để bắt đầu học vào năm 2018 và hoàn thành đăng kí trước hạn chót quy định)
 • Một khi được đề cử và đăng kí vào trường, ứng viên có thể hoàn thành đơn đăng kí online cho học bổng Lester B. Pearson

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.