Đại học Central Arkansas vui mừng dành tặng các suất học bổng International Student Mobility Scholarships (ISMS).

CnRNo4KUIAAoVDR

Đại học Central Arkansas (thường được gọi là Trung tâm Arkansas hoặc UCA) là một trường đại học nghiên cứu công ở Conway, Arkansas. Được thành lập vào năm 1907 với tư cách là Trường Trung học Tiểu bang Arkansas, trường đại học này là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở tiểu bang Arkansas của Hoa Kỳ.

Bậc học: Cử nhân hoặc sau đại học.

Ngành học: Ngành học được đào tạo tại trường

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học sinh được trao học bổng ISMS lên đến 2.500 đô la chỉ cho học kỳ đầu tiên của chương trình tuyển sinh. Các giải thưởng sẽ được áp dụng cho trường đại học của người nhận sau khi xác minh việc nhập học hoàn tất.

Số lượng học bổng: Không có

Học bổng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

Yêu cầu:

 • Yêu cầu đầu vào: 
  • Ứng viên phải hoàn thành quy trình đăng ký nhập học theo thời hạn nhập học đã thông báo và phải nộp đơn xin học chương trình đại học hoặc cao học 3.0 GPA, theo tính toán của UCA
  • Để xác định trình độ Anh Ngữ đủ điều kiện cho học bổng này cho bậc đại học và sau đại học:
   • ACT từ 19 trở lên trên phần tiếng Anh
   • SAT từ 470 trở lên trên phần Viết
   • Lớp "C" trở lên bằng tiếng Anh English Composition I or II  từ một trường đại học hoặc cao đẳng được công nhận tại Hoa Kỳ
   • Bằng đại học từ một trường đại học được công nhận tại Hoa Kỳ
 • Quyền công dân (hộ chiếu) từ một quốc gia được miễn thuế
  • Ứng viên hiện đang hoặc đã từng ghi danh tại Đại học Central Arkansas không đủ điều kiện ứng tuyển
  • Ứng viên đăng ký nhập học vào Chương trình Intensive English Program không đủ điều kiện ứng tuyển
  • Ứng viên đăng ký như là một sinh viên dự thính không đủ điều kiện ứng tuyển
  • Ứng viên nhận được học bổng từ một phòng UCA khác không đủ điều kiện ứng tuyển
 • Yêu cầu về Anh ngữ: Để có đủ điều kiện cho học bổng này, phải có điểm tối thiểu sau đây trong các bài kiểm tra tiếng Anh được liệt kê:
  • Sinh viên đại học:
   • Điểm TOEFL thi giấy (PBT) là 450
   • Điểm thi TOEFL trên internet (iBT) là 45
   • Điểm thi IELTS là 5.0
  • Sinh viên cao học:
   • Điểm TOEFL trên giấy (PBT) là 550
   • Điểm thi TOEFL trên Internet (iBT) là 79
   • Điểm thi IELTS là 6,5

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30 tháng 1 năm 2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ cần thiết cho học bổng:

 • Tiểu luận: Một bài luận (tối đa 250 từ) phải được viết bằng tiếng Anh và phải mô tả các mục tiêu nghề nghiệp mà bạn mong muốn đạt được do kết quả của việc học tập tại Đại học Central Arkansas. VUI LÒNG KHÔNG NỘP "ĐƠN ỨNG TUYỂN" CỦA BẠN VÀO BÀI ESSAY.
 • Thư giới thiệu: Một thư giới thiệu được yêu cầu từ một giáo viên biết rõ bạn và có thể giới thiệu về thành tích học tập của bạn.

*Ứng tuyển trực tuyến tại Đây

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: