Học bổng Advisory Board được tài trợ thông qua các khoản đóng góp hào phóng từ Ban Cố vấn nhằm cung cấp cơ hội và phương tiện cho những ứng viên đặc biệt ghi danh vào Khóa học Quản trị Kinh doanh Toàn thời gian tại trường Cao đẳng Thương mại Hoàng gia (Imperial College Business School).

Imperial College Business

Imperial College Business School truyền cảm hứng cho sinh viên để trở thành những nhà lãnh đạo kinh doanh trong tương lai. Là một phần của Imperial College London, một nhà lãnh đạo toàn cầu về khoa học và công nghệ, nhằm mục tiêu thúc đẩy lợi thế kinh doanh thông qua sự kết hợp giữa kinh doanh, công nghệ và tư duy kinh doanh.

Bậc học: Thạc sỹ.

Ngành học: Quản trị Kinh doanh.

Giá trị học bổng: Mỗi học bổng trị giá  51,000£ để trang trải học phí cho khoá học.

Số lượng học bổng: 02.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận tại Anh.

Yêu cầu:

  • Có thành tích học tập xuất sắc và / hoặc tiềm năng và không có đủ khả năng ghi danh vào khóa học Quản trị Kinh doanh toàn thời gian tại trường Cao đẳng thương mại Hoàng gia (Imperial College Business School).
  • Nền tảng học tập giỏi và có thành tích xuất sắc.
  • Điểm số GMAT cao và đồng đều, nộp trước  26/01/2018.
  • Năng lực của bạn trong quá trình nhập học, nơi sẽ đánh giá trình độ học vấn và chuyên môn.
  • Có bằng Đại học.
  • Tất cả các chương trình tại trường đều có yêu cầu về mặt ngôn ngữ, do đó kỹ năng Anh Ngữ tốt là yếu tố quyết định cho sự thành công trong học tập của bạn đối với khóa học MBA và trong sự nghiệp tương lai của bạn. Yêu cầu nhập học tiếng Anh được liệt kê ở Đây là những điểm tối thiểu cần cho xét tuyển nhập học, thường thì phải cao hơn mức yêu cầu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

26 /01/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến. Ứng viên nộp hồ sơ, điểm GMAT và bài luận trước  26/01/2018 và nhận được đề nghị nhập học cho chương trình MBA toàn Thời gian bắt đầu từ  09/2018 sẽ được xem xét tự động.

Các bài luận có thể được gửi dưới dạng đính kèm theo đơn đăng ký hoặc qua email tới mba-at-imperial.ac.uk . Các email cần nêu rõ "Hồ sơ nộp học bổng Hội đồng Tư vấn" và số CID của bạn trong dòng tiêu đề.

Tất cả các ứng viên phải nộp một bài luận để trả lời câu hỏi dưới đây vào 26 /01/ 2018.

Tải đơn đăng kí tại Đây.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: