20110311-flint260

Đại học Michigan-Flint (UM-Flint) hiện đang hỗ trợ nhiều loại học bổng Global Merit khác nhau dành cho sinh viên quốc tế sắp học tập bậc cử nhân. Học bổng chỉ được trao cho những sinh viên đăng ký nhập học vào học kỳ mùa thu.

Không có đơn xin học bổng riêng và ứng viên sẽ được tự động được xem xét học bổng. Đơn xin nhập học của ứng viên là đơn xin học bổng của bạn vào trường đại học.

Được thành lập vào năm 1956 với cam kết mang lại một nền giáo dục chất lượng Michigan cho Flint và những khu vực lân cận, UM-Flint đã thực hiện chính xác những gì nhà trường đề ra. Đại học Michigan-Flint là trường đại học toàn diện của đô thị gồm nhiều sinh viên và học giả cam kết thúc đẩy các giá trị cộng đồng địa phương và toàn cầu của trường.

Bậc học: Chương trình học bổng dành cho bậc đại học.

Đối tượng nghiên cứu: Học bổng Global Merit nhằm giảng dạy bậc đại học.

Học bổng: Trường đại học hỗ trợ học bổng một phần từ 1000 USD - $ 4500 USD cho sinh viên quốc tế sắp đủ điều kiện học tập bậc cử nhân.

Quốc tịch: Quốc tế

Số lượng học bổng: Số lượng không được xác định

Học bổng có thể được nhận tại Hoa Kỳ

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Cơ hội học bổng cho tất cả sinh viên có điểm trung bình UM-Flint.

Ứng viên được xem xét học bổng Merit dựa trên điểm ACT / SAT và GPA của họ.

Không có đơn xin học bổng riêng biệt và ứng viên sẽ tự động được xem xét học bổng. Trong quá trình nộp đơn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và gửi một bài luận nhằm nêu lên phương án giải quyết một số câu hỏi.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/02/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ: Nếu bạn đã sẵn sàng để đăng ký, hãy bắt đầu.

Kiểm tra liên kết đã cho để biết hướng dẫn đăng ký tại http://www.umflint.edu/international/scholarships

Để vào, sinh viên phải nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết, trước ngày 1 tháng 3.

Để hỗ trợ ứng viên hoàn thành và gửi đơn đăng ký, hãy làm theo các bước đơn giản trong danh sách kiểm tra hồ sơ này.

Bước 1: Trả lời 14 câu hỏi ngắn.

Bước 2: Trả lời 15 câu hỏi ngắn.

Bước 3: Soạn một bài luận. Chỉ ra năm mục được liệt kê và gửi bài luận của bạn (350 từ). Gửi tiểu sử tóm tắt.

Bước 4: Thông tin bổ sung và xem xét học bổng cùng những thông tin liên quan khác có thể cần thiết nhằm hoàn thành một số yêu cầu nhất định của học bổng.

Bước 5: Xem xét, chấp nhận và nộp thỏa thuận xin học bổng. Thư xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email UM-Flint của bạn.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: