si-ucl

Học bổng The Denys nhằm mục đích hỗ trợ cho những ứng viên bậc Cử nhân đến từ bất kỳ quốc gia nào. Họ là những người không có đủ khả năng chi trả cho những kinh phí cần thiết khi học tập tại UCL và những ứng viên này có thể chứng minh mong muốn hoàn thành tất cả các hoạt động được cấp tại UCL cũng như hiệp hội sinh viên.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Bậc Cử nhân
 • Ngành học: Chương trình học bậc Cử nhân đối với bất kỳ môn học nào được cấp tại trường
 • Giá trị học bổng : Học bổng trị giá £9,000/ năm trong ba năm học, tùy theo tiến độ học tập đạt yêu cầu.
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Anh

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

Các ứng viên đủ điều kiện cần:

 • Giữ một mã sinh viên UCL có hiệu lực
 • Giữ mã đăng ký có hiệu lực (không phải mã Đăng ký UCAS)
 • Giữ đề nghị nhập học UCL cho chương trình toàn thời gian bắt đầu từ tháng 9/2019 đối vất bất kỳ lĩnh vực nào.
 • Có nhu cầu về tài chính
 • Có khả năng chứng minh họ có sự quan tâm và tham gia vào các hoạt động được bao gồm và xây dựng cuộc sống tại đại học
 • Trong độ tuổi 25 hoặc thấp hơn tại thời gian nộp đơn nhập học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 5/7/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Các thức đăng ký:

Các ứng viên phải cấp mã sinh viên UCL hoặc mã đơn đăng ký để được xem xét cho học bổng. Hoàn thành đơn và các tài liệu kèm theo phải được nộp vào email trước thứ 6 ( 5/7/2019, 5 giờ chiều) theo giờ Anh.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: