cbs_-Copenhagen-Business-School-logo_horizontal_transparent

Trường Copenhagen Business School (CBS) đang kêu gọi đơn đăng ký cho học bổng Tiến sĩ trong phạm vi Đề tài Bất bình đẳng. Trường khuyến khích đơn đăng ký trong bất kì lĩnh vực nào thuộc phạm vi đề tài Bất bình đẳng. Các ứng viên với bảng điểm đại học xuất sắc sẽ được ưu tiên cao.

Copenhagen Business School - buildingTrường Copenhagen Business School (CBS) được thành lập vào năm 1917. Ngày nay, với 20,000 sinh viên và 1,500 nhân viên, CBS là một trong những trường kinh tế lớn nhất  tại Europe và một trong số 8 trường đại học Đan Mạch.

Ứng viên cần có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Do đó, đơn đăng ký được yêu cầu viết bằng tiếng Anh.

Bậc học: Học bổng có hiệu lực đối với chương trình Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao tập trung vào nghiên cứu về đề tài Bất bình đẳng.

Giá trị học bổng: Một học bổng Tiến sĩ có hiệu lực trong vòng 3 năm, và bao gồm nghĩa vụ giảng dạy tương đương với 1/2 năm làm việc (840 giờ). Các học bổng này là các vị trí được trả lương toàn phần, dựa theo hiệp ước quốc gia Đan Mạch. Học bổng bao gồm học phí, không gian văn phòng, trợ cấp đi lại cùng với một khoản lương, bắt đầu với mức xấp xỉ DKK 23.770 mỗi tháng (xấp xỉ 3,160 euro) lên đến DKK 28.964 mỗi tháng (xấp xỉ 3,860 euro) dựa trên thâm niên, thêm vào đó là một khoản đóng góp lương hưu tổng cộng 17,1% của 85% lương cơ bản. Mức lương và bổ nhiệm được quyết định bởi thỏa thuận chung của Bộ Tài chính và Tổ chức Học thuật Trung tâm.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký cho học bổng này.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được trao tại Đan Mạch.

Yêu cầu:

  • Yêu cầu quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký nhận học bổng.
  • Yêu cầu đầu vào: Để đủ tư cách nhận học bổng này, ứng viên cần đạt những yêu cầu sau: Để được cân nhắc, ứng viên cần được đào tạo cơ bản ở trình độ Thạc sĩ (tương tự như tiến trình 3+2 Bologna). Một nền tảng giáo dục trong lĩnh vực khoa học xã hội là điều cần thiết. Ứng viên cần hoàn thành bằng Thạc sĩ trước khi bắt đầu chương trình Tiến sĩ tại Trường Kinh tế Copenhagen. Ứng viên phải sử dụng thành thạo tiếng Anh.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

08/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký phải bao gồm một bản mô tả dự án dài 5 trang. Đề xuất nghiên cứu này cần bao gồm một bản thuyết trình về câu hỏi nghiên cứu ban đầu, một bản mô tả khuôn khổ lý thuyết và phương pháp luận ban đầu, một bản thuyết trình về tài liệu thực nghiệm được đề xuất cũng như một kế hoạch làm việc. Xem thêm thông tin về tuyển sinh tại Đây.

Bên cạnh đề xuất nghiên cứu, hồ sơ đăng ký phải bao gồm bản sao bằng Thạc sĩ hoặc các bằng cấp khác ở trình độ tương đương, sơ yếu lí lịch ngắn gọn, một danh sách giấy tờ và ấn phẩm, và một bản sao của một tác phẩm viết tay tùy chọn (ví dụ như luận văn Tiến sĩ). Ứng viên phải đính kèm tài liệu chứng minh khả năng tiếng Anh nếu chương trình Thạc sĩ của họ không được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Link đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: