Canadian uni of dubai

Đại học Canadian Dubai mở cơ hội học bổng dành cho sinh viên toàn thời gian đăng ký bốn khóa học hoặc nhiều hơn mỗi học kì. Học bổng được mở đối với sinh viên thuộc mọi quốc tịch đạt những tiêu chí được yêu cầu.

Một mục đích chính của các học bổng tại Đại học Canadian Dubai là khuyến khích sự đầu quân và gắn bó lâu dài của những người với thành tích học tập xuất sắc.

Đại học Canadian Dubai được thành lập năm 2006 nhằm mang đến một nền giáo dục đại học, sau đại học, thường xuyên và chuyên nghiệp tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và mở ra một cánh cổng để sinh viên tiếp cận những cơ hội giáo dục đại học tại Canada.

Ứng viên cần có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Do đó, đơn đăng ký được yêu cầu viết bằng tiếng Anh.

Image result for canadian university dubai

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên toàn thời gian đăng ký bốn khóa học hoặc nhiều hơn mỗi học kì.

Ngành học: Học bổng được trao trong các ngành được đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: 

 • Lên tới miễn giảm học phí 100%: Ứng viên cần có trung bình học tập 98% trở lên để có thể đăng ký. Đối với những sinh viên làm mới lại học bổng, CGPA của học kì thứ hai phải đạt 3.9 trở lên để học bổng tiếp tục có hiệu lực.
 • Lên tới miễn giảm học phí 50%: Ứng viên cần có trung bình học tập 95% trở lên để có thể đăng ký. Đối với những sinh viên làm mới lại học bổng, CGPA của học kì thứ hai phải đạt 3.85 trở lên để học bổng tiếp tục có hiệu lực.

Quốc tịch: Công dân thuộc mọi quốc tịch đều có thể đăng ký.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được trao tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Yêu cầu:

Điều kiện nhận học bổng:

 • Yêu cầu quốc tịch: Công dân thuộc mọi quốc tịch đều có thể đăng ký cho học bổng.
 • Yêu cầu đầu vào: 
  • Học bổng được mở đối với công dân thuộc mọi quốc tịch thỏa mãn yêu cầu đầu vào.
  • Học bổng được trao cho sinh viên toàn thời gian đăng ký bốn khóa học hoặc nhiều hơn mỗi học kì. Đối với học bổng khó khăn tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt, số lượng học bổng mà ứng viên phải đăng ký sẽ tùy theo từng trường hợp, tuy nhiên, nếu có thể, số lượng khóa học tối thiểu được yêu cầu là bốn khóa. Lưu ý rằng học bổng chỉ được trao đối với các khóa học tín chỉ.
  • Sinh viên phải duy trì điểm CGPA cần thiết để có thể tiếp tục hưởng lợi từ học bổng. Đối với những học bổng nhu cầu đặc biệt, điểm CGPA cần thiết để duy trì học bổng sẽ được cân nhắc theo từng trường hợp.
  • Ứng viên có thể đăng ký trong các năm liên tiếp, nhưng học bổng chỉ có giá trị trong hai học kì liên tiếp, ví dụ như kì Thu và kì Xuân. Học bổng không có giá trị trong kì Hè.
  • Học bổng chỉ có giá trị đối với học phí hiện hành.
  • Ứng viên có thể đăng ký cho nhiều hơn một học bổng, với điều kiện ứng viên thỏa mãn các yêu cầu của học bổng đó. Trong trường hợp ứng viên đạt tiêu chuẩn của nhiều hơn một học bổng, miễn hoặc giảm học phí, sinh viên sẽ được chọn giá trị cao nhất.
  • Tất cả các chi phí còn lại (học phí và nhà ở) phải được nộp kịp thời để sinh viên có thể nhận và duy trì học bổng.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên cần có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Do đó, đơn đăng ký được yêu cầu viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đăng ký online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: