DCU_logo_stacked_slate_yellow

Đại học Thành phố Dublin (DCU) mở cơ hội học bổng Thạc sĩ trong các ngành Thần học (Theology), Triết học và Âm nhạc tại Ireland. Sinh viên quốc tế có thể đăng ký cho học bổng này.

Đại học Thành phố Dublin đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và giáo dục.

Image result for dublin city universityTrường có một lịch sử nghiên cứu mạnh mẽ, đôi khi được nhắc tới như một trường đại học nghiên cứu hàng đầu, và thường xuyên được ghi nhận về việc đem lại thêm thu nhập nghiên cứu cho mỗi thành viên trong khoa - hay thực tế là một tỉ lệ của tổng thu nhập - nhiều hơn bất kì trường đại học nào tại Ireland. Nhóm nghiên cứu của trường đang làm việc về cảm biến được xem là một trong những nhóm nghiên cứu tốt nhất thế giới.

Bậc học: Học bổng có hiệu lực đối với chương trình Thạc sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao để học tập trong Trường Học bổng Thần học về Thần học (Theology), Triết học và Âm nhạc tại Đại học Thành phố Dublin.

Giá trị học bổng: Học bổng chi trả toàn bộ chi phí của chương trình học.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký cho học bổng này.

Số lượng học bổng: Có hai học bổng toàn thời gian (một năm) và hai học bổng bán thơi gian (hai năm) được trao.

Học bổng được trao tại Ireland.

Yêu cầu:

Điều kiện nhận học bổng:

  • Yêu cầu quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký cho học bổng này.
  • Yêu cầu đầu vào: Để đủ tư cách nhận học bổng, ứng viên cần đạt những yêu cầu sau: Trường hoan nghênh hồ sơ đăng ký từ những ứng viên đã có bằng cấp trong lĩnh vực Thần học, Tôn giáo học, Giáo dục Tín ngưỡng hoặc một lĩnh vực liên quan; hoặc những ứng viên đạt Bằng Danh dự Hạng Nhì (2:1). Những ứng viên đang hoàn thành bằng tốt nghiệp đại học cũng được hoan nghênh. Những ứng viên lọt vào vòng sau có thể sẽ được phỏng vấn.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Những ứng viên với tiếng Anh không là ngôn ngữ mẹ đẻ thường được yêu cầu cung cấp minh chứng trình độ tiếng Anh cao được yêu cầu bởi trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

25/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đăng ký, vui lòng gửi những tài liệu sau tới Giáo sư Joseph Rivera, Giám đốc chương trình Thạc sĩ Thần học (joseph.rivera-at-dcu.ie).

  • Một lá thư nói về niềm hứng thú trong đó phác thảo năng lực của bạn, lý do bạn đăng ký cho Học bổng Thạc sĩ Thần học tại Đại học Thành phố Dublin (tối đa 2 trang, khoảng cách đơn), và tên của một tham khảo học thuật
  • Xác nhận đăng ký cho chương trình về PAC

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: