Ghent

Đại học Ghent hiện đang hỗ trợ bốn học bổng Tiến sĩ toàn thời gian, 40 tháng, được tài trợ đầy đủ bởi dự án nghiên cứu do ERC tài trợ.

Dự án nghiên cứu là một nghiên cứu đa ngành và đa phương pháp về tác động của nạn nhân trong các quá trình tư pháp chuyển tiếp.Nhằm nghiên cứu các tác động lâu dài ( và thường không lường trước được) và đối với các nạn nhân cũng như mạng lưới các nạn nhân bằng cách phân tích nhận thức của họ về công lý và về quyền thay đổi cá nhân của họ để hỗ trợ vào quá trình công lý chuyển tiếp.

Bậc học: Học bổng có sẵn để học chương trình tiến sĩ.

Đối tượng học bổng: Học bổng được trao cho dự án nghiên cứu do ERC tài trợ.

Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Số lượng không được xác định

Học bổng có thể được nhận tại Bỉ

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Có bằng thạc sĩ về luật, khoa học xã hội và chính trị, nhân chủng học hoặc một chuyên ngành liên quan;

Đã được công nhận bậc họ của họ tại thời điểm nộp đơn hoặc chứng minh thuyết phục rằng ứng viên sẽ có giấy chứng nhận bậc học của mình vào ngày 1 tháng 7 năm 2019;

Thông thạo tiếng Anh như ngôn ngữ làm việc và ngôn ngữ mẹ đẻ của họ;

Dành thời gian dài hơn ở nước ngoài để thực địa và tham gia các hội nghị quốc tế.

Hơn nữa, các ứng viên đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được xếp hạng cao hơn trong quá trình đánh giá :

Kiến thức tốt về lĩnh vực tư pháp chuyển tiếp, phương pháp tiếp cận theo hướng nạn nhân hoặc các lĩnh vực liên quan đến dự án;

Kiến thức tốt về (ít nhất một trong số) ngôn ngữ khác có liên quan đến nghiên cứu trường hợp chuyên ngành;

Kinh nghiệm trong lĩnh vực thực địa, lý tưởng trong các thiết lập sau xung đột, hoặc cụ thể trong một trong bốn trường hợp nghiên cứu;

Kinh nghiệm về các phương pháp dân tộc học (như quan sát người tham gia, thiết kế nghiên cứu diễn giải); phân tích lớn hoặc phân tích pháp lý - và lý tưởng nhất là sự kết hợp của những điều này; trước sự tồn tại mạng lưới liên quan trong lĩnh vực công việc và các nghiên cứu.

Ngoài các yếu tố cụ thể của dự án, chúng tôi hy vọng các ứng viên :

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

Có kỹ năng viết / trình bày học thuật xuất sắc;

Đóng góp tốt vào hoạt động của nhóm;

Có một số kinh nghiệm truyền thông xã hội hoặc quan tâm về vấn đề đó;

Làm việc một cách tỉ mỉ và có khả năng quản lý thời hạn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 14/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ: Để đăng ký, xin vui lòng gửi cho chúng tôi:

Một thư xin việc nêu rõ kinh nghiệm chuyên môn và nghiên cứu của bạn có liên quan đến dự án này, động lực của bạn và trường hợp nghiên cứu nào bạn muốn được xem xét.

CV chi tiết (bao gồm danh sách giấy tờ nếu có)

Bảng điểm bậc học của bạn

Nếu bạn có bằng tốt nghiệp nước ngoài bằng ngôn ngữ khác ngôn ngữ quốc gia của chúng tôi (tiếng Hà Lan, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức) hoặc tiếng Anh, vui lòng thêm bản dịch bằng một trong các ngôn ngữ được đề cập.

Cần có giấy chứng nhận tương đương với các bằng cấp được trao bên ngoài Liên minh châu Âu.

Hai thư giới thiệu và một mẫu viết về một chủ đề có liên quan (tối đa 10.000 từ, bằng tiếng Anh, có thể là một bài báo học thuật hoặc nghiên cứu của ứng viên).

Ứng viên được mời gửi các tài liệu này (dưới dạng một tệp pdf) qua email đến tine.destrooper-at-ugent.be với dòng tiêu đề Đơn xin học bổng Tiến sĩ ERC - tên của lĩnh vực ứng viên mong muốn nghiên cứu.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây