Sharing is, indeed, sexy!

maxresdefault

Khoa Khoa học của Đại học Amsterdam (UvA) hiện đang hỗ trợ 6 suất học bổng MacGillavry ( quy chế bổ nhiệm dành cho những nữ nghiên cứu sinh tài năng). Học bổng về lĩnh vực Khoa học sinh học và Khoa học y sinh, Khoa học Trái đất (Địa lý vật lý), Tin học và Logic, Vật lý, Hóa học, Thiên văn học, Toán học và Thống kê.

Đại học Amsterdam là một trường đại học quốc tế, nằm ở trung tâm thủ đô của Hà Lan. Là thủ đô kinh doanh và nghiên cứu trên thế giới, Amsterdam là trung tâm của các hoạt động văn hóa và truyền thông. Trường là thành viên của Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu châu Âu.

Bậc học: Vị trí có sẵn cho nghiên cứu tiến sĩ.

Ngành học: Lựa chọn xã hội điện toán

Giá trị học bổng:

Hỗ trợ mức lương hàng năm cho giáo sư trợ lý, bao gồm trợ cấp kỳ nghỉ hàng năm và tiền thưởng từ € 50,755 đến € 78,935 (trước thuế), tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực trong quá khứ;

Được nghỉ phép hào phóng;

Được hỗ trợ các thỏa thuận tài chính hấp dẫn (quy tắc 30%) áp dụng cho thực tập sinh từ nước ngoài;

Được hỗ trợ lương hưu theo luật pháp Hà Lan dành cho sinh viên đại học;

Chiết khấu tập thể về bảo hiểm y tế;

Được hỗ trợ nghỉ phép ưu đãi dành cho ba mẹ ứng viên.

Quốc tịch: Nữ nghiên cứu sinh tài năng đạt đủ điều kiện nhằm ứng tuyển vào vị trí này.

Số lượng học bổng: Số lượng vị trí không được xác định rõ

Học bổng có thể được nhận tại Hà Lan

Yêu cầu:

Các Yêu cầu đầu vào:

Bằng tiến sĩ về một trong những ngành khoa học của trường;

Một hồ sơ khoa học liên kết đến một trong những lĩnh vực nghiên cứu;

Một hồ sơ công bố trên các tạp chí quốc tế, chất lượng cao, hoặc tương đương;

Vài năm kinh nghiệm sau tiến sĩ, tốt nhất là ở trình độ quốc tế;

Mối quan hệ với giảng viên ở bậc đại học và sau đại học;

Phát triển tốt kỹ năng tổ chức và giao tiếp.

Yêu cầu về tiếng Anh: Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 04/02/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ: Để đăng ký học bổng MacGillavry, bạn phải sử dụng mẫu đơn đăng ký trên trang web MacGillavry của Khoa Khoa học của trường.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây