csm_Hochschule_hdpk_5e75af5335

Đơn ứng tuyển cho cuộc thi học bổng lần thứ 10 của hdpk đã mở để ứng viên có cơ hội học chương trình cử nhân quốc tế BA. Audio Design (Thiết kế âm thanh), BA. Creative Industries Management (Quản lý ngành công nghiệp sáng tạo)và B.Mus Popular Music (Âm nhạc đại chúng)

Hdpk là trường đại học tư nhân dẫn đầu trong ngành sáng tạo, tạo lạc tại một trong những trung tâm sáng tạo của Đức: Berlin. Chương trình học bao gồm mảng nghệ thuật và mảng công nghệ cũng như vấn đề quản lý và lý thuyết truyền thông. Chương trình học tập trung vào âm nhạc và ngành truyền thông (ngoại trừ điện ảnh và truyền hình)

Ứng viên với tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về độ thành thạo tiếng Anh theo yêu cầu nhà trường

  • Bậc học: học bổng dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp
  • Môn học: học bổng học chương trình củ nhân quốc tế BA. Audio Design, BA. Creative industries Management và B.Mus Popular Music
  • Giá trị học bổng: ứng viên xuất sắc nhất nhận được học bổng 2019. Học bổng bao gồm 50% tiền học phí của hdpk trong suốt quá trình học tiêu chuẩn (7 học kỳ)
  • Quốc tịch: học bổng dành cho sinh viên quốc tế
  • Số lượng học bổng: không xác định
  • Học bổng có thể được nhận tại Đức

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  1. Ứng viên cần đủ năng lực tiêu chuẩn vào trường cho 1 trường đại học Đức
  2. Đơn ứng tuyển hoàn chỉnh trước ngày 15 tháng 1, 2019
  3. Câu chuyện của ứng viên
  4. Bài kiểm tra đầu vào

Chỉ những ứng viên trên 18 tuổi hội tụ đủ yêu cầu của hdpk mới đủ điều kiện tham gia. Thành viên của hdpk (sinh viên, giảng viên, nhân viên, …) có thể được tham gia

Yêu cầu nhập học có thể đưuọc tìm thấy trên trang web của hdpk trên trang khóa học tương ứng. (hdpk không nhận sinh viên không có đủ năng lực tiêu chuẩn dựa trên khả năng nghệ thuật đặc biệt)

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/1/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần chuyên môn đầu vào cho trường đại học Đức. Kiểm tra khả năng tại Đây

Sinh viên quốc tế cần có thị thực để đến Đức. Đôi khi họ cần sự cho phép của chính quyền nơi ở. Việc ứng viên cần những tài liệu này hay không phụ thuộc vào đất nước ứng viên sống và thời gian dự kiến ở lại

Đơn ứng tuyển trực tuyến

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: