Trường Kinh tế và Khoa học xã hội (GESS), Đại học Mannheim cung cấp 45 suất học bổng Tiến sĩ cho chương trình học tại Đức nhằm tạo ra cơ hội tuyệt vời cho sinh viên có động lực cao với một định hướng rõ ràng cho việc học lấy bằng Tiến sĩ ngành Kinh doanh, Kinh tế và Khoa học xã hội.

Uni_Mannheim

GESS là ngôi trường độc đáo không chỉ ở Đức mà còn nằm trong số ít các trường sau đại học trên toàn thế giới đẩy mạnh việc trao đổi ý tưởng, phương pháp và tiếp cận nghiên cứu trong phạm vi kinh tế và khoa học xã hội.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Kinh doanh, Kinh tế và Khoa học xã hội. Với 11 chương trình Tiến sĩ tại 3 trung tâm:

Trung tâm Doctoral Studies in Business (CDSB)

 • Kế toán
 • Tài chính
 • Hệ thống thông tin
 • Quản trị
 • Marketing
 • Quản lý vận hành
 • Thuế

Trung tâm Doctoral Studies in Economics (CDSE)

 • Kinh tế

Trung tâm Doctoral Studies in Social Sciences (CDSS)

 • Tâm lý học
 • Xã hội học
 • Khoa học chính trị

Giá trị học bổng:  Ứng viên được nhận học bổng và không phải trả học phí

 • Ứng viên đằng kí vào trung tâm CDSE sẽ nhận học bổng trong năm thứ nhất và thứ hai tại trường là 1.200 €/tháng.
 • Trung tâm nghiên cứu kinh tế Châu Âu (ZEW) cung cấp các suất học bổng số lượng giới hạn cho ứng viên CDSE năm thứ nhất bắt đầu từ tháng Chín năm 2017, bao gồm sinh hoạt phí là 1.200 €/tháng

Số lượng học bổng: 45.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Đức.

Yêu cầu:

 • Có bằng Thạc sĩ hoặc Cử nhân loại xuất sắc trong lĩnh vực tương ứng.
 • Thư giải thích vì sao muốn tham gia vào chương trình học.
 • 2 thư giới thiệu của giáo sư đại học.
 • Điểm thi chương trình Thương mại (Business Program): GMAT hoặc GRE (ưu tiên GMAT).
 • Chương trình Kinh tế(Economics Program): GRE..
 • Chương trình Khoa học xã hội: TOEFL.
 • Bài luận.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/03/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên đăng kí Online qua cổng đăng kí mở từ  tháng 11/2017.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng và phương thức đăn kí tại Đây