Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU) đang mở đơn học bổng Tiến sĩ ngành Design for Patient Engagement and Collaborative-Care cho sinh viên quốc tế. Học bổng nhằm hỗ trợ các nghiên cứu trong thiết kế hệ thống chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của học bổng nhằm đồng tạo, phát triển, và kiểm tra một mô hình khái niệm hỗ trợ các thiết kế của mô hình chăm sóc cộng tác.

Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU) là trường đại học kỹ thuật hàng đầu Bắc Âu với điểm chuẩn ngang tầm những trường đại học hàng đầu thế giới. DTU là một trường đại học tư tự quản với Hội đồng Quản trị là cơ quan có thẩm quyền cao nhất.

Technical University of Denmark DTU CPC-Office

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Design for Patient Engagement and Collaborative-Care.

Giá trị học bổng: Trường sẽ đề nghị một công việc hấp dẫn và thách thức trong môi trường quốc tế tập trung vào giáo dục, nghiên cứu, tư vấn khoa học và kiến tạo, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế và cải thiện phúc lợi xã hội.

Số lượng học bổng: Không xác định.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

DTU denmarks technical university kevi room

Yêu cầu:

  • Ứng viên nên có văn bằng Thạc sĩ thuộc lĩnh vực design engineering, healthcare systems design, behavior change, design communication, health IT, digital health, medicine and technology, biomedical engineering.
  • Ứng viên phải có bằng cấp với trình độ tương đương Thạc sĩ.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót ứng tuyển là ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tuyến:

  • Thư bày tỏ nguyện vọng, bao gồm các hoạt động và ý tưởng nghiên cứu cho dự án nghiên cứu (tối đa 3 trang).
  • CV.
  • Bảng điểm và bản sao bằng cấp, chứng chỉ BSc/MSc và danh sách các môn học cùng với kết quả cũng như bản dịch sang của nó sang tiếng anh. Bản dịch sang hệ thống phân loại Đan Mạch (Xem hướng dẫn và trang tính tại đây).
  • Hai liên hệ tham chiếu có thể liên lạc với ủy ban đánh giá.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.