Hội đồng Nghiên cứu Ireland cung cấp các suất Học bổng Hợp tác Nghiên cứu hướng đến một Châu Âu nhanh nhạy và đổi mới, được đồng tài trợ bởi Hiệp hội  Marie Sklodowska-Curie. Học bổng được lập ra nhằm hỗ trợ cho những nhà nghiên cứu chất lượng cao và giàu kinh nghiệm

Hội đồng đã được tài trợ bởi Hội đồng Châu Âu dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Marie Sklodowska-Curie Horizon 2020 nhằm hỗ trợ chương trình học bổng nghiên cứu quốc tế, liên ngành và chuyển động liên ngành

Đối tượng: Sinh viên Ireland và sinh viên quốc tế

Bậc học: Chương trình Nghiên cứu Sau tiến sĩ

Ngành học: Học bổng CAROLINE hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu chất lượng cao giàu kinh nghiệm bất kì ngành nào:

 • Thực hành các thí nghiệm liên quan tới chủ đề phát triển bền vững toàn cầu nói chung như đã được đề ra trong Kế hoạch 2030 của Liên Hiệp Quốc về chia sẻ thịnh vượng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường
 • Tham gia vào hợp tác quốc tế với các tổ chức phi chính phủ (NGOs) hoặc tổ chức quốc tế (IOs) phù hợp
 • Có kinh nghiệm và hưởng lợi ích từ hoạt động quốc tế
 • Tận dụng các cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp
 • Nâng cơ hội có được những vị trí nghiên cứu cấp cao trong tương lai, bao gồm cả những vị trí không trong lĩnh vực đào tạo học thuật

Giá trị học bổng: Giá trị học bổng được tính toán trao theo cá nhân dựa trên tỉ lệ Học bổng Cá nhân Marie Curie và hệ số điều chỉnh quốc gia hiện hành. Tổng giá trị học bổng xấp xỉ €95,000/năm bao gồm:

 • Mức lương nằm trong khoảng €53,000-€55,000 mỗi năm (€69,000-€72,000 mỗi năm sẽ được trả cho cơ sở chủ trì chính của Ireland bao gồm PRSI của chủ lao động và phần tích góp lương hưu). Mức lượng cụ thể được trao cho mỗi học bổng sẽ khác nhau phụ thuộc địa điểm của người nhận học bổng
 • Trợ cấp gia đình €500 mỗi tháng
 • Phần hỗ trợ ước lượng vào chi phí nghiên cứu trực tiếp €9,600 mỗi năm
 • Phần hỗ trợ nghĩ hộ sản theo chính sách Ireland
 • Bảo hiểm y tế cho các cá nhân không đủ tiêu chuẩn có được Thẻ EHIC
 • Phần đóng góp vào chi phí cho tổ chức cộng tác €1,752 mỗi năm

Số lượng học bổng: 25

Học bổng có thể được nhận tại Ireland hoặc tại nước ngoài

Yêu cầu:

Tất cả các ứng viên học bổng CAROLINE phải đáp ứng tất cả các tiêu chí học bổng được trao cho một trong hai đối tượng nghiên cứu sau:

Nhà nghiên cứu kinh nghiệm loại 1

 • Đã có bằng Tiến sĩ trong vòng 7 năm trở lại tính từ thời điểm nộp đơn học bổng. Quãng nghỉ tối đa 5 năm trong suốt sự nghiệp cũng sẽ được cân nhắc. Vì mục đích cân nhắc tới điều khoản này, ngày tốt nghiệp sẽ được cân nhắc lại

Nhà nghiên cứu kinh nghiệm loại 2

 • Chưa có bằng Tiến sĩ nhưng đã có bằng Thạc sĩ; hoặc
 • Đã có bằng Cử nhân hoặc tương đương, tạo điều kiện cho ứng viên bắt đầu bậc học Tiến sĩ tại Ireland hoặc tại quốc gia nơi ứng viên lấy bằng cấp
 • Đã có ít nhất 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu toàn thời gian hoặc tương đương trước khi nộp đơn học bổng, giúp ứng viên bắt đầu bậc học Tiến sĩ tại Ireland hoặc tại quốc gia nơi ứng viên lấy bằng cấp

Cơ sở chủ trì cũng được yêu cầu phải lập văn bản xác thực tương tự như là một phần của quá trình nộp đơn học bổng

Hạn chót nộp hồ sơ:

12/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn học bổng qua Hệ thống nộp đơn trực tuyến

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây