Các ứng viên được mời tham dự Giải thưởng Quốc tế Bocconi tại Đại học Bocconi để hỗ trợ cho sinh viên xuất sắc theo học nâng cao.

Giải thưởng Quốc tế Bocconi sẽ được cấp cho các ứng viên tốt nghiệp năm đầu tiên cho năm học 2017-2018 dựa trên kết quả học tập của họ.

Đại học Bocconi là một trường đại học tư nhân ở Milan, Ý. Bocconi đào tạo giáo dục đại học và sau đại học, ngoài một loạt các ngành đào tạo song song trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, tài chính, luật và hành chính.

Bocconi-Avenue_3

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Tất cả các môn học có trong chương trình Thạc sỹ Khoa học tại trường.

Giá trị học bổng: Bao gồm 50% học phí được miễn, trị giá khoảng € 6.000 mỗi năm.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Học bổng có thể được áp dụng tại Ý.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế đáp ứng đủ điều kiện đều có thể nộp đơn ứng tuyển.

Yêu cầu:

 • Các ứng viên quốc tế xuất sắc được nhận vào năm đầu của chương trình Thạc sỹ Khoa học tại trường có thành tích học tập xuất sắc vượt trội trong tất cả đơn ứng tuyển sẽ được chọn để nhận phần thưởng của học bổng, dựa trên lượng hồ sơ ứng tuyển học bổng được nộp vào trường.
 • Đơn đăng ký riêng lẻ sẽ không được chấp nhận.
 • Việc đánh giá giải thưởng Quốc tế Bocconi sẽ chủ yếu dựa trên thành tích học tập của ứng viên. Ngoài thành tích học tập, hồ sơ đầy đủ được cung cấp cho Hội đồng Tuyển sinh cũng sẽ được đánh giá.

Việc lựa chọn những người trúng tuyển sẽ được thực hiện bởi một hội đồng do Hiệu trưởng chỉ định, bao gồm Trưởng khoa chương trình Sau đại học và Trưởng khoa quan hệ quốc tế, sẽ quyết định về số lượng trúng tuyển và mức hỗ trợ.

Điều kiện vào đại học:

 • Ứng viên phải có bằng cấp của bậc học trước đó.
 • Điều kiện về tiếng Anh:
  • Ứng viên muốn tham gia vào một trong các Chương trình Quan hệ Quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu ngoại ngữ cụ thể.
  • Các yêu cầu về trình độ ngôn ngữ khác nhau theo từng chương trình.
  • Đảm bảo đọc tất cả các yêu cầu về ngôn ngữ cho từng chương trình cá nhân (Exchange, Double Degree, International Internship, Campus Abroad vv) mà ứng viên muốn theo học.
  • Nếu ứng viên không có một trong các chứng chỉ Ngôn ngữ Quốc tế được chấp nhận hoặc chưa tham gia kỳ thi tiếng Bocconi (và đạt số điểm tối thiểu), một kỳ thi đặc biệt sẽ được tổ chức bởi Phòng Quan hệ Quốc tế.

Ứng viên không cần phải làm bài thi thử tại văn phòng Quan hệ quốc tế, nếu ứng viên có một trong những điều sau đây:

A) Chứng chỉ quốc tế tiếng Anh và / hoặc ngôn ngữ thứ hai được Trung tâm Ngôn ngữ của nhà trường công nhận, ở mức yêu cầu của chương trình ứng viên theo đuổi.

Khi kiểm tra tính hợp lệ của Giấy chứng nhận để đăng ký Chương trình Quốc tế, ứng viên chỉ cần kiểm tra mức độ và "score -voto in trentesimi" liên quan đến mỗi Chứng chỉ Quốc tế trong bảng Chuyển đổi Điểm.

Cột "Validità Certificazione" là không bắt buộc.

HOẶC

B) Yêu cầu tiếng Anh và / hoặc ngôn ngữ thứ hai đã đăng ký vào bảng Kế hoạch học tập Bocconi của ứng viên

HOẶC

C) Một bản sao bằng Cử nhân hoặc bằng cấp của ứng viên, chứng minh rằng chương trình đã được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Mẫu đơn đăng ký.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng dành cho cho năm học 2017-2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

In, điền đầy đủ, ký tên, scan và tải lên mẫu đăng ký vào Admission's portal vào cuối hạn chót đăng ký.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.