bristol-2312864_1920

Đại học Bristol hiện đang mở đơn đăng ký học bổng dư bị quốc tế Think Big. Học bổng dành cho tất cả các sinh viên quốc tế để chi trả học phí.

Chương trình học bổng quốc tế Foundation (IFP) gồm 10 học bổng trị giá £5,000 cho sinh viên nhập học vào tháng 9 năm 2019. Học bổng chỉ được sử dụng để khấu trừ vào học phí.

Bristol là một trong các trường đại học danh giá và nổi tiếng tại Anh. Trường cũng nằm trong top 5% các trường đại học nổi tiếng trên thế giới

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Các chương trình được cấp bằng
 • Ngành học: Học bổng được trao cho các ngành dưới đây:
  • Chương trình dự bị quốc tế - Nhân văn và Nghệ thuật
  • Chương trình dự bị quốc tế - Khoa học, Công nghệ, Kỹ sư và Toán học
  • Chương trình dự bị quốc tế - Khoa học xã hội và Luật
 • Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm:
 • Chương trình dự bị quốc tế gồm 10 học bổng trị giá £5,000 dành cho các ứng viên bắt đầu nghiên cứu vào tháng 9 năm 2019
 • Giải thưởng chỉ có thể được sử dụng dưới hình thức tài trợ học phí
 • Số lượng: 10 học bổng
 • Quốc gia: Các ứng viên quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Anh

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

Điều kiện đầu vào: Ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí sau để được nhận học bổng:

 • Ứng viên là sinh viên quốc tế với các mục đích lệ phí dù cho ứng viên đến từ quốc gia nào
 • Ứng viên phải đăng ký một trong các chương trình dự bị quốc tế tại Đại học Bristol bắt đầu vào năm 2019
 • Ứng viên sẽ không cần có bất kỳ yêu cầu Anh ngữ nào đối với học bổng Think Big IFP
 • Tuy nhiên, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện yêu cầu các chứng chỉ học thuật nhằm nghiên cứu thành công học bổng Think Big IFP, trong đó có thể bao gồm yêu cầu Anh ngữ.

Hạn chót nộp hồ sơ:

 • Vòng 1 (31/3/2019)
 • Vòng 2 (20/6/2019)

Phương thức nộp hồ sơ:

Để ứng tuyển học bổng, ứng viên cần nộp đơn đăng ký trực tuyến thông qua đường link cho sẵn dưới đây:

http://www.bristol.ac.uk/international/fees-finance/scholarships/application-guidance/

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây