131696_Warsaw-Poland-panoramic-view_iStock-598710380

Tổ chức giáo dục trao đổi quốc gia Ba Lan (NAWA) hân hạnh thông báo chương trình Ulam 2019. Chương trình dành cho các nhà nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới đại diện cho các lĩnh vực khoa học tới tổ chức chính sách khoa học và giáo dục đại học.

Mục tiêu của chương trình Ulam nhằm giúp đỡ các nhà nghiên cứu ngoại quốc phát triển sự nghiệp nghiên cứu của họ bằng cách cho phép họ thiết lập hợp tác khoa học với các đại học nghiên cứu xuất sắc tại Ba Lan

NAWA là một tổ chức hoàn toàn mới được thành lập vào ngày 1/10/2017. Tổ chức ra đời nhằm kết hợp các hoạt động quốc gia để thúc đẩy quá trình quốc tế hoá giáo dục và nghiên cứu tại Ba Lan.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Các nhà khoa học trên toàn thế giới được phép tham gia chương trình.
 • Ngành học: Tất cả các lĩnh vực khoa học
 • Giá trị học bổng: Chương trình hỗ trợ tài chính, 1 học bổng sẽ bao gồm chi phí trợ cấp của người nhận với nơi họ ở tại tổ chức chủ, khoảng 10,000 PLN/ 1 tháng và trợ cấp di chuyển.
 • Số lượng học bổng: Không giới hạn
 • Đối tượng: Quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Ba Lan

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

 • Điều kiện đầu vào:
 • Tất cả các đơn ứng tuyển phải nộp bởi các nhân các nhà khoa học, người giữ bằng Tiến sĩ được trao tại một quốc gia khác Ba Lan, không mang quốc tích và không sống tại Ba Lan, là người làm việc hoặc học tập tại đây ít nhất từ năm 2017
 • Điều kiện không phải là công dân Ba Lan không áp dụng cho những người là công dân Ba Lan và có toàn bộ chu trình học tiến sĩ đã được chính phủ Ba Lan tài trợ, vì những người này được quyền tham gia chương trình.
 • Chương trình dành cho những nhà khao học đại diện cho các lĩnh vực khoa học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 23/4/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển:

Để nộp đơn đăng ký, người ta sẽ phải đăng ký 1 ứng dụng trong hệ thống ICT của tổ chức và gửi những đơn đăng ký đã hoàn thành cùng với các tệp đính kèm cần thiết.

Dữ liệu chương trình:

 • Các quy định của chương trình Ulam
 • Mẫu đơn đề xuất
 • Mẫu thư mời cho tổ chức chủ
 • Mẫu thỏa thuận
 • Mẫu báo cáo bán phần và bản báo cáo cuối cùng
 • Mẫu câu hỏi đánh giá

Cách thức đăng ký: Để đăng ký học bổng, các ứng viên cần phải nộp đơn ứng tuyển trực tuyến thông qua đường link cho sẵn dưới đây:

https://programs.nawa.gov.pl/login

 

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây