d59969d91904ba5115fd07d0f5a815a4

Đại học Queensland hiện đang hỗ trợ học bổng thạc sĩ ngành thực hành công nghiệp dược phẩm tỉnh Quảng Đông. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế để thực hiện nghiên cứu khóa học trong chương trình thạc sĩ thực hành ngành công nghiệp dược phẩm.

Học bổng thực hành ngành công nghiệp dược phẩm là cơ hội thú vị dành cho sinh viên quốc tế đạt thành tích cao. Ứng viên thành công sẽ nhận được học bổng học phí trị giá $ 5.000 - $ 10.000.

UQ là trường đại học nghiên cứu chuyên sấu trong số 50 trường đại học hàng đầu trên thế giới, là nơi dành rất nhiều sự lựa chọn cho ứng viên và cơ hội học tập bậc đại học và sau đại học.

Bậc học: Học bổng được mở cho chương trình cấp bằng sau đại học.

Đối tượng học bổng: Học bổng sẽ được trao trong lĩnh vực Thực hành Công nghiệp Dược phẩm.

Giá trị học bổng: Ứng viên sẽ nhận được học bổng trị giá $ 5.000 - $ 10.000.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Không xác định rõ

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Điều kiện nhận học bổng:

Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một học viện ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và chưa học tập bất kì chương tình nào tại Úc.

Sinh viên muốn bắt đầu nghiên cứu Thạc sĩ Thực hành Công nghiệp Dược phẩm tại UQ vào tháng 7 năm 2019

Những sinh viên đã nhận được một lời mời nhập học vô điều kiện để học Thạc sĩ Thực hành Công nghiệp Dược phẩm tại UQ vào tháng 7 năm 2019.

Tiêu chí dựa trên thành tích học tập xuất sắc, và sinh viên đạt thành tích cao được khuyến khích áp dụng.

Sinh viên không được đồng thời nộp đơn một học bổng khác

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 17/05/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Bạn phải nộp đơn cho các Thạc sĩ Thực hành Công nghiệp Dược phẩm trước khi nộp đơn xin học bổng.

Cách đăng ký: Nộp đơn đăng ký chính thức cho các Thạc sĩ về Thực hành Công nghiệp Dược phẩm.

Nhận Số ID sinh viên UQ và một lời mời nhập học vô điều kiện (hoặc một lời mời có điều kiện với điều kiện là tất cả các điều kiện sẽ được hoàn thành trước ngày kết thúc đơn xin học bổng).

Khi bạn đã nhận được đề nghị của mình, hãy gửi thông tin sau qua email tới guest@uq.edu.au

CV / sơ yếu lý lịch

Thể hiện tuyên bố cá nhân / động lực ứng viên

Tuyên bố cá nhân không quá 1.000 từ và địa chỉ:

Những lý do ứng viên quan tâm đến việc học tập thạc sĩ về thực hành ngành dược tại UQ

Mục tiêu và tham vọng cá nhân của ứng viên

Một thư giới thiệu từ nhân viên giảng dạy tại trường của bạn hoặc từ một nhà tuyển dụng, nếu có (bằng tiếng Anh). Các thư giới thiệu học tập nên xếp hạng thành tích học tập của ứng viên hợp lí so với những ứng viên trình độ ngang bằng .

Nếu hồ sơ đăng ký chương trình học bổng ứng viên chọn chưa được đánh giá trước ngày kết thúc nộp hồ sơ đơn xin học bổng, chúng tôi sẽ không thể xem xét đơn xin học bổng của ứng viên.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: