ANU-University-Masterplanning-Project

Sinh viên Úc và quốc tế có cơ hội vàng để xin học Thạc sĩ Triết học về Học bổng Dịch tễ học Ứng dụng do Đại học Quốc gia Úc tài trợ.

Chương trình này dành cho các ứng viên đạt thành tích cao muốn theo đuổi chương trình thạc sĩ toàn thời gian về Dịch tễ học ứng dụng tại trường đại học.

ANU là một trường đại học nghiên cứu sau đại học. Đây là một trường đại học hàng đầu thế giới.

Tại sao là Đại học Quốc gia Úc? Tại ANU, ứng viên có thể có cơ hội lựa chọn trải nghiệm học tập quốc tế, phát triển khả năng lãnh đạo, đóng góp cho cộng đồng và chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của họ.

  • Bậc học: chương trình thạc sĩ
  • Môn học: học bổng dành cho sinh viên học chương trình thạc sĩ trong lĩnh vực Dịch tễ học ứng dụng
  • Giá trị học bổng: $50,000
  • Số lượng học bổng: 11 học bổng
  • Quốc tich: công dân Úc và sinh viên quốc tế
  • Học bổng có thể nhận tại Úc

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau: Ứng viên phải đăng ký vào chương trình học toàn thời gian để lấy bằng Thạc sĩ Triết học về Dịch tễ học ứng dụng tại Đại học Quốc gia Úc.

Yêu cầu nhập học: Để được nhận vào chương trình thạc sĩ, ứng viên cần phải có bằng cử nhân hoàn chỉnh hoặc bằng cấp khác được ANU chấp nhận.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên, dù là trong nước hay quốc tế, phải cung cấp bằng chứng cho thấy khả năng tiếng Anh của họ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhập học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/8/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Để được xem xét cho giải thưởng này, ứng viên phải tham gia chương trình thạc sĩ tại ANU. Sau khi nhập học, các ứng cử viên sẽ được tự động xem xét cho các khoản tài trợ.

Tài liệu hỗ trợ: Người nộp đơn phải đính kèm bản sao hộ chiếu/ ID, bản sao bảng điểm/ văn bằng, thư giới thiệu và CV.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây