about-2000x800-o

Đại học Victoria Wellington mở đơn ứng tuyển là học bổng Laurie Cameron dành cho ứng viên quốc tế và trong nước ( New Zealand).

Học bổng dành cho sinh viên đang thực hiện nghiên cứu về sự tương tác và mối quan hệ giữa khu vực công và tư nhân trong lĩnh vực chính sách và quản lý.

Đại học Victoria Wellington tọa lạc tại New Zealand nổi tiếng với các chương trình về luật, nhân văn và một số ngành khoa học. Trường đã được xếp hạng thứ 221 trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới trên bảng xếp hạng QS các trường đại học trên toàn cầu.

Bậc học: Học bổng tài trợ các chương trình nghiên cứu tại trường.

Ngành học: Học bổng dành cho ứng viên đang thực hiện nghiên cứu về sự tương tác và mối quan hệ giữa khu vực công và tư trong lĩnh vực chính sách và quản lý.

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá từ 2.000 đô la đến 2.500 đô la cho mỗi ứng viên trúng tuyển.

Số lượng: Trường hiện tài trợ một học bổng.

Quốc tịch: Học bổng dành cho các ứng cử viên quốc tế và New Zealand.

Học bổng có thể được nhận tại New Zealand.

Yêu cầu:

Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào sau:

Ứng viên đang thực hiện nghiên cứu về sự tương tác và mối quan hệ giữa khu vực công và tư nhân trong lĩnh vực chính sách và quản lý

Ứng viên đang theo học tại Trường Chính phủ Victoria thuộc Đại học Victoria trong một trong các chương trình Trải nghiệm sau học của Trường (Thạc sĩ Quản lý Công cộng, Thạc sĩ Chính sách Công, Thạc sĩ Nghiên cứu Chiến lược).

Ứng viên là sinh viên đang theo học Thạc sĩ Thương mại và Quản trị, hoặc Thạc sĩ Nghệ thuật

Ứng viên đang theo học bậc Tiến sĩ. trong lĩnh vực quan hệ công chúng / tư nhân trong lĩnh vực chính sách và quản lý

học bổng có thể được áp dụng cùng với một hoặc nhiều học bổng khác.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/09/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên đủ điều kiện có thể nộp đơn ứng học bổng dựa trên thành tích, làm theo các thủ tục ứng tuyển

Để nộp đơn ứng tuyển học bổng (dựa trên năng lực), ứng viên cần tải mẫu đơn tại đây.

Ứng viên phải đính kèm các hồ sơ sau:

Ứng viên phải nộp một bản tổng quan ngắn gọn về đề xuất dự án nghiên cứu của mình (khoảng một A4).

Ứng cử viên phải bao gồm các chi tiết về cách sử dụng học bổng được tài trợ.

Các ứng viên, đến từ New Zealand, phải nộp rằng họ đã hoàn thành tất cả các nghiên cứu của mình tại Đại học Victoria Wellington.

Ứng viên quốc tế cần nộp một bản sao có chứng thực của những hồ sơ học tập từ các tổ chức khác.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: