Alan_Gilbert_Building,_University_of_Melbourne

Nếu bạn muốn phát triển sự nghiệp của mình trong Khoa học và toán học thì bạn có cơ hội may mắn để nộp đơn cho Giải thưởng Viết văn khoa Khoa học sau đại học tại Đại học Melbourne.

Khoảng 12 cơ hội đang mở ra cho những ứng viên sáng giá đến từ Úc và trên toàn thế giới, những người muốn theo đuổi bằng nghiên cứu sau đại học tại trường đại học.

Là trường đại học lâu đời thứ hai của Úc, Đại học Melbourne là một trường đại học hàng đầu thế giới. Trường có hồ sơ giảng dạy tập trung tốt nghiệp và một cảm giác kết nối được củng cố nhiều. Trường cung cấp các chương trình học thuật, thể thao và văn hóa và đứng thứ 32 trên toàn cầu trong giáo dục đại học Times.

Tại sao là Đại học Melbourne? Trường đại học tạo ra một môi trường làm việc đẳng cấp thế giới cho sinh viên. Tại đây các ứng viên có thể được phát triển kỹ năng và kinh nghiệm của họ trong khi học tập. Điều đó chuẩn bị cho tương lai của ứng viên thông qua kinh nghiệm làm việc, cố vấn và kết nối mạng.

  • Bậc học: khóa học tiến sĩ về Khoa học và Toán học
  • Quốc tịch: công dân Úc và các nước trên thế giới
  • Giá trị học bổng: lên tới $5000 cho hơn 3 tháng
  • Học bổng được nhận ở Úc

Yêu cầu:

Người nộp đơn phải là một sinh viên tốt nghiệp và phải nộp luận án để kiểm tra trong vòng ba năm và 10 tháng (FTE) và đang chờ kết quả thi.

Yêu cầu nhập học: Ứng viên cần phải thực hiện một dự án nghiên cứu hoặc luận án quan trọng trong các nghiên cứu cấp đại học trước đây.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải cung cấp bằng chứng tài liệu chính thức về trình độ tiếng Anh theo các yêu cầu đã nêu.

 

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/12/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên quan tâm có thể nộp đơn cho giải thưởng giáo dục này khi họ sẽ nhận được lời đề nghị về một khóa học toàn thời gian sau đại học tại trường đại học. Sau khi lấy xác nhận, người yêu cầu có thể nộp mẫu đơn xin học bổng.

Tài liệu hỗ trợ: Người ứng viên cần nộp đề xuất viết, bản nháp của bài viết và CV.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây