UCD-Smurfit-Business-School-12-13-2017-

Chương trình học bổng này được tài trợ bởi Trường kinh doanh sau đại học UCD Michael Smurfit. Học bổng được trao cho các sinh viên xuất sắc trong học tập đến từ Việt Nam. Học bổng hỗ trợ 50% học phí cho mỗi ứng viên.

Chương trình học bổng nhằm thu hút các ứng viên xuất sắc vào các chương trình của Trường và khuyến khích nộp đơn sớm được tài trợ bởi UCD, Trường kinh doanh sau đại học Michael Smurfit

Trường kinh doanh sau đại học UCD Michael Smurfit là trường kinh doanh và trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ireland, giảng dạy chương trình MBA, chương trình tiến sĩ hàng đầu thế giới, những khóa học thạc sĩ với các chuyên ngành cho cả sinh viên tốt nghiệp về kinh doanh hoặc không kinh doanh cũng như các khóa học phát triển kỹ năng điều hành.

Ứng viên yêu cầu đạt tối thiểu 600 điểm trong bài kiểm tra ngoại ngữ TOEFL và điểm trung bình IELTS học thuật 6.5 (tối thiểu 6.0 mỗi kỹ năng).

Bậc học: Học bổng dành cho tất cả các chương trình Thạc sĩ toàn thời gian được giảng dạy tại Trường Smurfit.

Đối tượng học bổng : Học bổng được cung cấp trong các lĩnh vực khác nhau để giúp ứng viên nâng cao trình độ giáo dục của họ.

Giá trị học bổng: 50% học phí cho mỗi ứng viên.

Học bổng có thể được nhận tại Ireland

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Học bổng dành cho các ứng viên tự chi trả học phí, những người đã được nhận lời mời học tập Chương trình Thạc sĩ toàn thời gian.

Ứng viên phải hoàn thành quy trình nộp đơn vào chương trình mà họ lựa chọn và hoàn thành các yêu cầu tuyển sinh cần thiết.

Những người giành được học bổng sẽ được thể hiện trên giấy chứng nhận.

Yêu cầu về tiếng Anh: Để được xem xét, bạn phải có điểm IELTS tối thiểu 7.0 hoặc TOEFL 100/120 cho Yêu cầu tiếng Anh của trường và ứng viên phải có kết quả trung bình tối thiểu 8/10 ( tức tối thiểu 80%) .

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 29/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ: Hoàn thành đơn xin hỗ trợ học bổng trực tuyến của UCD Smurfit cho Chương trình Thạc sĩ mà bạn mong muốn. Tất cả các ứng viên sẽ tự động được cân nhắc cho Học bổng do đó sẽ không có Mẫu hoặc quy trình riêng cho học bổng này.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: