NTU-campus-5-1650x852

Đại học Nottingham Trent hiện đang hỗ trợ học bổng dành cho sinh viên quốc tế và Liên minh châu Âu (EU), bao gồm những ứng viên đã nhận được lời mời học tập tại trường bắt đầu vào tháng 9 năm 2019 hoặc tháng 1 năm 2020.

Đại học Nottingham Trent (NTU) là trường đại học công lập ở Nottingham, Anh. Trường được thành lập vào năm 1992 từ Đại học Bách khoa Trent (sau này là Đại học Bách khoa Nottingham). Trường bắt đầu giảng dạy từ năm 1843 với cơ sở đầu tiên là Trường Thiết kế Chính phủ Nottingham, hiện tại cơ sở này vẫn còn hoạt động.

Ứng viên quốc tế cần phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh/ ngôn ngữ khác để có thể học tập tại trường.

Bậc học: Học bổng dành cho bậc đại học.

Đối tượng học bổng: Học bổng dành cho mọi ngành học tại trường.

Giá trị học bổng: Học phí toàn phần trong tối đa bốn năm.

Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

• Điều kiện về quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên đến từ Liên minh châu Âu (EU)
• Yêu cầu đầu vào: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế và Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được thư mời nhập học bắt đầu vào tháng 9 năm 2019 hoặc tháng 1 năm 2020.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Thứ Hai ngày 14 tháng 1 năm 2019  ( 16:00 GMT )
Thứ Hai ngày 25 tháng 3 năm 2019 ( 16:00 GMT )
Thứ Hai ngày 20 tháng 5 năm 2019 ( 16:00 GMT )

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Hoàn thành mẫu đơn Này - đảm bảo bạn đã điền vào tất cả các phần.

Tất cả các hồ sơ đã hoàn thành đủ những yêu cầu của trường sẽ được xem xét hỗ trợ học bổng.

Vui lòng gửi email mẫu đơn của bạn đến international-at-ntu.ac.uk trước 16:00 GMT (4 giờ chiều) của thời hạn nộp đơn.

Những hồ sơ nộp trễ hạn sẽ không được xem xét.

Trường sẽ xem xét hồ sơ của bạn cho thời hạn tiếp theo nếu nhận được hồ sơ của bạn sau 16:00 GMT (4 giờ chiều ).

Ứng viên sẽ được liên hệ bởi Đại học Nottingham Trent trong vòng 4 tuần kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ ( nếu ứng viên được trường xác nhận hỗ trợ học bổng ).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: