Intrec_UTS_02-HIGH-e1466556407616

Đại học Công nghệ Sydney Grant Bậc Thạc sĩ của Đại học Công nghệ Sydney hiện đang hỗ trợ học bổng cho các sinh viên theo đuổi chương trình học bậc thạc sĩ.

Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh cao hơn theo yêu cầu của Trường.

Mục đích của học bổng nhằm hỗ trợ các sinh viên quốc tế muốn học chương trình cấp bằng sau đại học tại UTS.

Đại học Công nghệ Sydney là trường đại học công lập ở Sydney, Úc. Mặc dù được biết đến kể từ năm 1870, Đại học Công nghệ Sydney được chính thức công nhận là trường đại học vào năm 1988.

 • Bậc học: Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình học thạc sĩ.
 • Đối tượng học bổng: Học bổng có sẵn để học tập trường đại học giảng dạy.
 • Giá trị học bổng: Học bổng trị giá $ 3.000.
 • Số lượng học bổng: Không được xác định rõ
 • Học bổng có thể được nhận tại Úc.
 • Các nước đủ điều kiện: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Yêu cầu:

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 1. Phải là sinh viên quốc tế (không phải là công dân Úc, công dân New Zealand hoặc thường trú nhân Úc)
 2. Là sinh viên quốc tế vào thời điểm nộp đơn xin học bổng
 3. Phải bắt đầu làm việc toàn thời gian trong trường đại học ( Đại học Công nghệ Sydney) vào năm 2019
 4. Đáo ứng tất cả các tiêu chí tuyển sinh cho bậc học Thạc sĩ tại UTS
 5. Phải hoàn thành bậc Cử nhân hoặc cao hơn tại Úc với điểm trung bình tối thiểu là 60% (trong đó điểm trúng tuyển là 50%) và không quá 1 năm trước khi bắt đầu học tập tại UTS và được nhận dựa trên tiêu chuẩn tính điểm này.
 6. Ứng viên không phải là người được nhận học bổng, trợ cấp hoặc Chương trình lợi ích dành cho cựu sinh viên từ UTS
 7. Ứng viên không được đăng ký vào chương trình xuyên quốc gia của UTS
 8. Ứng viên không phải là sinh viên được chính phủ tài trợ
 9. Ứng viên không phải là sinh viên đang theo học tại UTS dưới sự hỗ trợ bởi bất kì học bổng nào của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 29/07/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ : Đại học Công nghệ Quốc tế Sydney sẽ tự động cân nhắc tất cả các sinh viên quốc tế bắt đầu có bằng Cử nhân đã hoàn thành bậc học hoặc bằng cấp cao hơn từ Úc khi nộp đơn xin hỗ trợ học bổng

Ứng viên cần nộp những giấy tờ phù hợp với bậc học Thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Quốc tế Sydney.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: