144905e804defe39b1b393befc52745d

Học bổng hiện đang hỗ trợ sinh viên quốc tế với chuyên ngành thực hành công nghiệp dược phẩm. Học bổng được trao cho sinh viên quốc tế cho khóa học trong chương trình thạc sĩ thực hành ngành công nghiệp dược phẩm tại UQ vào tháng 7 năm 2019.

Mục đích Học bổng nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên thực hiện các nghiên cứu về ngành Dược tại Đại học Queensland.

Đại học Queensland (UQ) nổi tiếng quốc tế với đội ngũ giảng viên với nhiều giải thưởng quý giá, cơ sở vật chất hàng đầu với môi trường cũng khuôn viên cao cấp. Trường được xếp hạng trong số 50 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2015.

Bậc học: Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình thạc sĩ tại Đại học Queensland.

Đối tượng học bổng: Học bổng được trao cho sinh viên quốc tế để học tập khóa học trong chương trình thạc sĩ thực hành ngành công nghiệp dược phẩm tại UQ.

Giá trị học bổng: Học bổng thực hành ngành công nghiệp dược phẩm là cơ hội thú vị cho sinh viên quốc tế cùng với thành tích cao mà ứng viên đã đạt được. Ứng viên sẽ nhận được học bổng học phí $ 5.000 - $ 10.000. Số tiền được trao cho các ứng viên được quyết định bởi ủy ban tuyển chọn.

Số lượng học bổng: 1

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin các học bổng này.

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Các quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin các học bổng này.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên đủ điều kiện nhận Học bổng nếu ứng viên là sinh viên quốc tế.

Sinh viên muốn bắt đầu nghiên cứu Thạc sĩ Thực hành Công nghiệp Dược phẩm tại UQ vào tháng 7 năm 2019.

Những sinh viên đã nhận được lời lời mời nhập học vô điều kiện để theo học bậc Thạc sĩ Thực hành Công nghiệp Dược phẩm tại UQ vào tháng 7 năm 2019.

Tiêu chí dựa trên thành tích học tập xuất sắc, và sinh viên đạt thành tích cao được khuyến khích nộp hồ sơ.

Sinh viên không được nhận đồng thời bất kì học bổng nào khác.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 17/05/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ: Đối với những ứng viên nhập học từ tháng 7 năm 2019

Hiện trường đang hỗ trợ một suất học bổng bậc Thạc sĩ về Thực hành Công nghiệp Dược phẩm. Ứng viên phải nộp đơn cho các Thạc sĩ Thực hành Công nghiệp Dược phẩm trước khi nộp đơn xin học bổng. Nhận Số ID sinh viên UQ và một lời mời nhập học vô điều kiện (hoặc một đề nghị có điều là tất cả các yêu cầu sẽ được đáp ứng trước ngày kết thúc đơn xin học bổng).

Khi ứng viên đã nhận được lời mời của mình, hãy gửi thông tin sau qua email tới d.guest-at-uq.edu.au

CV / sơ yếu lý lịch

Thư trình bày / thể hiện động lực xin học bổng của ứng viên

Thư không quá 1.000 từ và đề cập:

- Những lý do làm ứng viên quan tâm đến việc học thạc sĩ thực hành ngành dược tại UQ

- Mục tiêu và tham vọng cá nhân của ứng viên

Một thư giới thiệu từ giáo viên giảng dạy tại trường của bạn hoặc từ nhà tuyển dụng, nếu có (bằng tiếng Anh). Các thư giới thiệu học tập nên xếp hạng thành tích học tập vượt trội hơn so với những ứng viên khác

Nếu đơn đăng ký chương trình cấp bằng bạn chọn chưa được đánh giá trước ngày kết thúc đơn xin học bổng, nhà trường sẽ không thể xem xét đơn xin học bổng của bạn.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: