myhc_265878

Ứng viên được mời nộp hồ sơ Học bổng tiếng Anh tại Đại học Kent ở Anh. Đại học Kent là trường đại học nghiên cứu công lập có trụ sở tại Kent, Vương quốc Anh, được thành lập vào năm 1965 và được công nhận là trường đại học ra đời sau năm 1960.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên bậc Thạc sĩ.

Đối tượng học bổng: Học bổng được trao trong trường tiếng Anh.

Giá trị học bổng: Trường Anh ngữ hỗ trợ một số học bổng một lần trị giá £ 5.000, dưới hình thức miễn lệ phí một phần, cho các ứng viên MA được xác nhận học bổng.

Quốc tịch: Ứng viên của tất cả các quốc tịch đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Số lượng học bổng: Số lượng không được xác định.

Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: 

Trường yêu cầu tất cả những người không nói tiếng Anh bản ngữ phải đạt được tiêu chuẩn thành thạo tối thiểu về tiếng Anh viết và nói trước khi bắt đầu học tập sau đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 22/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ : Tất cả các ứng viên đã nộp đơn vào chương trình MA được bắt đầu vào thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019 sẽ tự động được xem xét cho học bổng, bất kể tình trạng lệ phí, quốc tịch hoặc nơi cư trú của họ.

Các ứng viên lọt vào danh sách sẽ được mời phỏng vấn và các ứng viên thành công sẽ được thông báo qua email với giá trị học bổng được đề cập dưới dạng miễn lệ phí một phần khi bắt đầu học tập tại đại học.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: