Edinburgh University Old College Quad quad, after refurbishment.

Trường Kinh doanh Đại học Edinburgh hiện đang hỗ trợ một số học bổng trên thế giới. Học bổng MSc quốc tế dành cho tất cả quốc gia ngoài Vương quốc Anh và Khối liên minh EU. Những học bổng này sẽ hỗ trợ một phần chi phí nhằm giúp sinh viên học tập bậc Thạc sĩ vào tháng 9 năm 2019.

Trường Kinh doanh Đại học Edinburgh là trung tâm quốc tế hàng đầu về kinh doanh và tài chính tại Scotland, Vương quốc Anh. Trường đại học đã giảng dạy kinh doanh từ năm 1918 và bằng MBA kể từ 1980. UEBS hiện đang giảng dạy những khoá học kinh doanh bậc đại học và sau đại học.

Bậc học: Thạc sĩ

Giá trị học bổng: Từ 4.000 đến 10.000 bảng

Số lượng học bổng: Không được xác định rõ

Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Các nước đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế đủ điều kiện nộp hồ sơ học bổng.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Tất cả các quốc gia trừ Khối liên minh EU và Vương quốc Anh

Học bổng được áp dụng cho bất kì khoá học kinh doanh bậc Thạc sĩ đang được giảng dạy tại trường và các ứng viên với quốc tịch bên ngoài Vương quốc Anh và Khối liên minh EU.

Học bổng sẽ được khấu trừ vào học phí phải trả. Ứng viên được tài trợ hoàn toàn bởi trường và những ứng viên đã nhận được học bổng toàn phần sẽ không đủ điều kiện để nhận các học bổng này.

Ứng viên chỉ có thể chấp nhận một học bổng từ Trường Kinh doanh của Đại học Edinburgh.

Học bổng sẽ được trao cho ứng viên dựa trên các tiêu chí sau:

Chứng minh thành tích học tập xuất sắc

Định đúng hướng đi sự nghiệp, hoặc đã tốt nghiệp với bằng đại học tối thiểu 2.1 hoặc 1 ở Anh hoặc tương đương đối với nước ngoài

Trước đây đã từng học tại một trường đại học có danh tiếng và thứ hạng học thuật cao.

Có tiềm năng đóng góp và làm phong phú chương trình Thạc sĩ về nền văn hoá cũng như học thuật đa dạng của bậc Thạc sĩ

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót :  Luôn mở

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Sẽ không có quy trình nộp đơn riêng cho học bổng của Trường Đại học Kinh doanh Edinburgh, nhưng lưu ý rằng có một quy trình nộp đơn riêng cho Học bổng của Đại học Edinburgh.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: