JS37222494

Đại học Stirling vui mừng thông báo trường hiện đang hỗ trợ Học bổng MBA Business Excellence cho sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

Chương trình học bổng sẽ được trao cho một ứng viên xứng đáng với ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, có thể chứng minh thành tích và ảnh hưởng bản thân trong môi trường kinh doanh.

Đại học Stirling là một trường đại học quốc tế với tinh thần tiên phong và danh tiếng toàn cầu về giảng dạy và nghiên cứu chất lượng cao. Trường được xây dựng nhằm mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu với tổng cộng năm khoa, mỗi khoa bao gồm nhiều chuyên ngành, viện và trung tâm.

Bậc học: Học bổng dành cho bất kỳ sinh viên Khóa học nào.

Đối tượng học bổng: Học bổng được trao trong bất kỳ ngành học nào được giảng dạy tại trường đại học.

Giá trị học bổng: 10.000 bảng

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Không xác định rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

Điều kiện nhận học bổng:

Yêu cầu đầu vào: Học bổng này sẽ được trao cho ứng viên đặc biệt thể hiện thành tích và nổi bật trong môi trường kinh doanh.

Các ứng viên phải nhận được lời mời nhập học (có điều kiện hoặc không có điều kiện) của một chi nhánh MBA Stirling toàn thời gian để nhập cảnh vào tháng 9 năm 2019.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/04/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Hoàn thành mẫu đơn, đảm bảo rằng tất cả các phần được trả lời rõ ràng.

Thể hiện tuyên bố cá nhân tối đa 700 từ nêu rõ lý do tại sao một học bổng sẽ giúp bạn, và mục đích nghề nghiệp hoặc giáo dục của bạn là gì trong khoảng thời gian năm năm sau khi bạn tốt nghiệp khóa học.

Để tìm hiểu thêm về cách đăng ký, vui lòng xem lại quy trình đăng ký của chương trình thông qua liên kết đã cho: https://www.stir.ac.uk/media/stirling/scholarships/management/documents/stirling-management-school-scholarship-application-form.pdf

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: