12

Đại học Monash hiện đang hỗ trợ ứng viên nộp hồ sơ Học bổng Thạc sĩ Luật tại Đại học Monash nhằm hỗ trợ tài chính dành cho những sinh viên xứng đáng.

Để nộp đơn xin học bổng, ứng viên phải là sinh viên quốc tế nộp hồ sơ chương trình học thạc sĩ toàn thời gian trong lĩnh vực Luật tại trường đại học.

Là trường đại học lâu đời thứ hai ở Úc, Đại học Monash được xếp hạng trong top 10 của Đại học Thế giới dựa trên QS. Trường có bốn cơ sở địa phương trên khắp Victoria, một cơ sở quốc tế ở Malaysia và các trung tâm ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ý và Ấn Độ.

Tại sao tại Đại học Monash - Tại trường, các ứng viên sẽ nhận được sự hỗ trợ vô cùng chất lượng cùng với cơ hội học tập tại trường đại học lớn nhất Australia. Ngoài ra, trường cũng tạo cơ hội cho các ứng viên tập trung vào phát triển các kỹ năng đặc biệt phù hợp với nhu cầu và sở thích của họ.

Bậc học: Đại học và Sau đại học

Giá trị học bổng: Tối đa 20.000 USD

Số lượng giải thưởng: Phụ thuộc vào nguồn tài trợ

Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng :

Học bổng sẽ được trao để học chương trình thạc sĩ trong lĩnh vực Luật.

Người nộp đơn phải là sinh viên quốc tế đăng ký học Thạc sĩ Luật toàn thời gian với tư cách là sinh viên Monash, học tập tại Khuôn viên Thành phố Luật Monash. Ứng viên phải đạt được 5% các nghiên cứu hàng đầu trước đây hoặc chứng minh thành tích xuất sắc trong sự kết hợp giữa nghiên cứu của họ và học tập dựa trên công việc của họ. Ứng viên sẽ được đánh giá trên toàn bộ hồ sơ học tập, với sự ưu tiên mức trung bình nổi bật (hoặc tương đương).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 20/10/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Để nộp đơn xin học bổng, ứng viên phải nộp đơn trực tuyến vào trường đại học

Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên nộp hồ sơ không yêu cầu nộp bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào

Yêu cầu về ngôn ngữ: Ngôn ngữ tiếng Anh là bắt buộc đối với các ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ là Anh ngữ

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây