University of Warwick

Đại học Warwick hân hạnh trao học bổng học MA TESOL đến sinh viên và giáo sư có hứng thú giảng dạy tiếng Anh để học MA TESOL

Học bổng dành cho sinh viên khối UK/EU và sinh viên quốc tế. Mục đích của học bổng là khuyến khích giáo viên và giáo sư ELT trong giảng dạy tiếng Anh

Được thành lập năm 1965, Đại học Warwick là trường nghiên cứu công ở vùng ngoại ô của Coventry, Anh. Warwick đưa ra nhiều sự lựa chọn học tập bao gồm cả cơ hội du học, Chương trình quỹ quốc tế Warwick, Trường hè và khóa học tiếng Anh

 • Bậc học: học bổng dành cho sinh viên theo đuổi chương trình sau đại học
 • Giá trị học bổng: 3 học bổng dành cho sinh viên UK/EU trị giá £3000  và 2 học bổng trị giá 50% học phí
 • Quốc tich: sinh viên UK/EU và sinh viên quốc tế
 • Số lượng học bổng: 5 học bổng
 • Học bổng có thể được nhận tại Vương Quốc Anh

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: ứng viên phải đtạ được những yêu cầu sau

 • Ứng viên phải là công dân UK/eu
 • Ứng viên phải có bảng điểm xuất sắc
 • Ứng viên phải nhận được lời đề nghị học tại Đại học Warwick
 • Ứng viên phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Ứng viên có thể ứng tuyển cho học bổng nếu đạt được những yêu cầu. Họ phải đính kèm những tài liệu cần thiết

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/8/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để ứng tuyển cho học bổng, ứng viên phải nộp những giấy tờ cần thiết đến [email protected]

Giấy tờ cần thiết

 • Ứng viên phải nộp những thành tựu học vấn đã đạt được
 • Và những kinh nghiệm liên quan
 • Chúng nên được tóm gọn lại không hơn 1000 từ

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây