JEN DOERKSEN/WINNIPEG FREE PRESS University of Winnipeg Post-secondary students lost funding for grants and bursaries in the provincial budget announcement. Tuesday, April 11, 2017.

Các ứng viên quốc tế hiện có thể đăng ký học bổng President cho những nhà lãnh đạo thế giới được tài trợ bởi trường Đại học Winnipeg. Học bổng sẽ được trao cho những ứng viên viên bắt đầu bất kì trình độ nào của trường trong lần học đầu tiên với bậc Cử nhân, Sau đại học, Cao đẳng, PACE hoặc ELP

Học bổng đầu vào dành cho các ứng viên quốc tế đăng ký chương trình học toàn thời gian bậc Cử nhân và Sau đại học tại Đại học Winnipeg

Đại học Winnipeg là một trường đại học công lập tại Canada. Trường cung cấp các lĩnh vực bậc Cử nhân cũng như Sau đại học bao gồm nghệ thuật, kinh doanh, kinh tế, giáo dục, khoa học và kinesiology, sức khỏe. Đại học Winnipeg được  xếp thứ 13 trong 19 tổ chức chính

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Bậc Cử nhân và Sau đại học
 • Ngành học: Ứng viên nhận được học bổng sẽ được trao học bổng có trị giá lên đến $5000
 • Số lượng học bổng: 53
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Canada

Yêu cầu:

Điều kiện đăng ký:

 • Ứng viên cần phải có ít nhất 80% trung bình nhập học hoặc tương đương
 • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế
 • Ứng viên phải bước vào năm học đầu tiên trong bất kỳ chương trình nào
 • Ứng viên phải thể hiện phẩm chất lãnh đạo đặc biệt

Các tài liệu đính kèm:

 • Một bản tường trình cá nhân khoảng 250- 500 chữ
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hai tài liệu tham khảo có thể cho biết các hoạt động ngoại khóa của họ

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/6/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đăng ký học bổng President các nhà lãnh đạo thế giới, ứng viên phải nộp đơn ứng tuyển học bổng

Nộp đơn hoàn chỉnh thông qua:

Giải thưởng và hỗ trợ tài chính

Đại học Winnipeg

Đại lộ 515 Portage

Winnipeg, Manitoba R3B 2E9

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây