ICFO

Trường ICFO (The Institute of Photonic Sciences) mở đơn cho các các ứng viên nộp đơn vào vị trí sau Tiến sĩ ngành Topological Nano-photonics ở Tây Ban Nha. Vị trí này dành cho các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới có mong muốn tăng cường sự nghiệp khoa học trong một môi trường thân thiện và năng động.

ICFO_building_smallLà một học viện, trường ICFO mong muốn trở thành nguồn cho khoa học, công nghê và nhân tài và để cung cấp cho các nhà nghiên cứu của ICFO kỹ năng đặc biệt để trở thành những nhà lãnh đạo thành công và độc lập trong tương lai, trong cả thế giới học thuật lẫn doanh nghiệp.

Mục tiêu chính của trường là cung cấp sự giảng dạy chất lượng cao, bao hàm và cơ hội thực tập tương thích với nhu cầu thay đổi của sinh viên.

Để có thể nộp đơn cho học bổng, sinh viên cần có tiếng Anh trình độ cao.

Ngành học: Topological Nano-photonics.

Bậc học: Sau Tiến sĩ.

Giá trị học bổng: Toàn phần 1 năm.

Số lượng: Không rõ.

Quốc tịch: Quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Tây Ban Nha.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đạt những yêu cầu sau:
  • Ứng viên hải có bằng Tiến sĩ được quốc tế công nhận hoặc tương đương (hoặc bằng chứng sẽ hoàn thành nó trong tương lai gần) tốt nhất là Vật lý.
  • Có kinh nghiệm với vật liệu 2d và/hoặc lượng tử là yêu cầu cao, kinh nghiệm trong lĩnh vực gần như là microscopy và microscopy là điểm cộng.
  • Không có rào cản quốc gia hay giới tính trong chương trình của ICFO.
  • Hợp đồng có thời hạn 1 năm, có thể làm mới đến 3 năm.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Để có thể nộp đơn cho học bổng, sinh viên cần có tiếng Anh trình độ cao.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Khi đủ chỉ tiêu.

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp đơn online.

Tài liệu ứng viên cần phải nộp:

 • Thư giới thiệu với tuyên bố lĩnh vực nghiên cứu mong muốn.
 • CV, bao gồm chi tiết liên lạc, và tên và email liên lạc của hai người giới thiệu.

Ứng viên sẵn lòng được liên lạc qua điện thoại trong suốt thời gian tuyển chọn.

Đơn sẽ mở đến khi đủ chỉ tiêu.

Ứng viên phải liên lạc với jobs-at-icfo.eu cho câu hỏi liên quan đến đơn xin nhập học, và sửa dự án khoa học liên quan đến cầu hỏi trực tiếp đến Giáo sư  Frank Koppens  (frank.koppens-at-icfo.eu).

Xem đơn nhập học online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: