UT_WBMW_phil_4C-01Học bổng Teach @ Tübingen Scholarship Program đang chào đón các ứng viên mong muốn nghiên cứu và giảng dạy tại một trường đại học ở Đức.

Thuộc nhóm Excellence Initiative (các trường Đại học của Đức có sáng kiến xuất sắc, qua đó trường sẽ dùng nguồn kinh phí của Chính phủ để tập trung nghiên cứu, phát triển sáng kiến này), chương trình Teach @ Tübingen Scholarship Program ra đời với mục đích giúp những nhà nghiên cứu trên thế giới làm quen với công việc nghiên cứu và giảng dạy tại môi trường đại học tại Đức, từ đó mở rộng số lượng các ngành được giảng dạy bằng ngoại ngữ tại Đại học Tübingen (University of Tübingen)

ARCHIV - Ein Passant geht am 10.10.2006 am Eingang zur Neuen Aula der Eberhard-Karls-Universitâ°t in T¸bingen vorbei. Die Universitâ°t T¸bingen gehËrt seit 2012 zur Elite. Etwa 60 Millionen Euro bekommt die Universitâ°t mit ihren knapp 26 000 Studenten allein f¸r das Zukunftskonzept - wie der Elite-Status offiziell heiï¬t. Foto: Bernd Weiï¬brod dpa/lsw (Zu lsw: ´Fluch und Segen der Elite-Uni - T¸bingen verteilt FËrder-Millionenª vom 15.07.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

University of Tübingen là trường đại học hàng đầu về nghiên cứu và giảng dạy trong hơn 500 năm qua. Trường cũng là một trong những trường đại học lớn trên thế giới và luôn không ngừng theo đuổi những giá trị truyền thông châu Âu như tự do nghiên cứu, tự do học thuật, tự do ngôn luận, quyền bình đẳng cũng như sự trân trọng giá trị con người, bất kể nguồn gốc, tôn giáo, địa vị, giới tính và khuynh hướng giới tính.

Bậc học:  Ứng viên có học vị Tiến sĩ trở lên và muốn nghiên cứu, giảng dạy tại một trường Đại học ở Đức.

Ngành học:  Mục đích của học bổng là giúp những nhà nghiên cứu trên thế giới làm quen với công việc nghiên cứu và giảng dạy tại mội trường đại học Đức, từ đó mở rộng số lượng các ngành được giảng dạy bằng ngoại ngữ tại Đại học Tübingen.

Giá trị học bổng: Học bổng hằng tháng và thù lao giảng dạy, nhận vào cuối học kì. Phí di chuyển cũng sẽ được hoàn trả. 

 • Học bổng:
  • Ứng viên nghiên cứu Tiến sĩ: 1468 euro/tháng.
  • Ứng viên có học vị trên Tiến sĩ: 1853 euro/tháng.
 • Thù lao giảng dạy:
  • Ứng viên nghiên cứu Tiến sĩ: 25 euro/giờ.
  • Ứng viên có học vị trên Tiến sĩ: 50 euro/giờ.
 • Phí di chuyển đến Tübingen (dưới 1000 euro, gồm phí tài liệu, không bao gồm phí di chuyển cho người thân).

Quốc tịch: Học bổng dành cho ứng viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được nhận tại Đức.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu sau: Đã hoàn tất chương trình học Tiến sĩ và đang trong giai đoạn thực hiện nghiên cứu hoặc Đã có bằng Tiến sĩ trong 4 năm qua, đặc biệt từ các trường đối tác chiến lược của Đại học Tübingen.

Ứng viên cần có mối liên hệ học thuật với Giáo sư hướng dẫn.

Giảng dạy:

 • Đảm bảo ít nhất 2 giờ dạy mỗi tuần.
 • Lớp học không dạy những kiến thức cơ bản và được thiết kế để phù hợp với số lượng lớn sinh viên.
 • Lớp học cần được công khai và dành cho mọi đối tượng học.
 • Giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác.

Ứng viên phải tham gia các buổi phổ biến thông tin và training về văn hóa trong hai tuần trước khi năm học bắt đầu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

20/06/2018 hoặc 20/11/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách ứng tuyển: Ứng viên nộp hồ sơ online tại Đây.

Ứng viên nộp bản PDF các giấy tờ sau:

 • Thư giới thiệu từ Giáo sư tại Đại học Tübingen (tối đa 2 trang).
 • Thư bày tỏ nguyện vọng học tập của ứng viên, nêu rõ lý do muốn tham gia chương trình Teach @ Tübingen Scholarship Program (tối đa 2 trang).
 • CV (tối đa 2 trang).
 • Bản liệt kê các luận văn quan trọng nhất của ứng viên.
 • Chứng minh kinh nghiệm giảng dạy (tối đa 1 trang).
 • Tên môn học được giảng dạy tại Tübingen, trong đó ghi rõ tên môn học, tổ chức lớp học (bài giảng, chuyên đề, v.v.), giờ dạy mỗi tuần, đề cương môn học (tối đa 1 trang mỗi môn).
 • 2 thư giới thiệu.
 • Bằng tốt nghiệp của bậc học cao nhất (bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.