UD_ulUniversity of Udine (Đại học Udine) hiện đang mở đơn ứng tuyển học bổng cho chương trình Tiến sĩ năm học 2018-2019. Ứng viên mọi quốc gia đều có thể ứng tuyển.

udine

Đại học Udine thành lập vào năm 1978, nằm trong kế hoạch tái xây dựng khu vực Friuli sau trận động đất năm 1976. Trường ra đời với mục đích mang đến cho cộng đồng vùng Friuli một trung tâm độc lập về đào tạo văn hóa chuyên sâu và nghiên cứu khoa học.

Để ứng tuyển, ứng viên cần chứng minh khả năng tiếng Anh.

Bậc học:  Tiến sĩ.

Ngành học: Các đề tài nghiên cứu:

 • Lương thực và sức khỏe.
 • Khoa học nông nghiệp và Công nghệ sinh học.
 • Khoa học máy tính, Toán học và Vật lý.
 • Kỹ thuật công nghiệp và thông tin.
 • Khoa học kỹ thuật môi trường và năng lượng.
 • Khoa học quản lý và quản trị rủi ro.
 • Luật (Legal Sciences).
 • Ngôn ngữ và Văn học.
 • Lịch sử nghệ thuật, Điện ảnh, Truyền thông và Âm nhạc.

Giá trị học bổng:

 • Học bổng được tặng cho cá nhân hoặc liên kết với các chương trình khác.
 • Học bổng được tặng như trong phần 12, bắt đầu từ ngày 1/11/2018.
 • Học bổng có giá trị trong 1 năm và được xem xét lại hằng năm trong khoảng thời gian tương đương thời gian chương trình học (3 năm) nếu ứng viên hoàn thành chương trình và được xác nhận bởi Ban giảng dạy.
 • Giá trị học bổng trên danh nghĩa (gross amount) sẽ được cụ thể trong Bảng 1-10 và chưa bao gồm thuế an ninh xã hội. Học bổng được trao hàng tháng kể từ tháng tiếp theo. Giá trị học bổng cho các hoạt động nghiên cứu ở nước ngoài sẽ tăng lên nhưng không quá 50% giá trị trong Bảng 1-10, trừ khi có bất kì hỗ trợ tài chính nào khác. Trong bất cứ trường hợp nào, sự tăng lên này chỉ có giá trị cho khoảng thời gian liên tục và không dưới 60 ngày.
 • Học bổng không dành cho ứng viên đã từng nhận học bổng cho một chương trình Tiến sĩ hoặc tương đương.
 • Học bổng không nằm trong các khoản trợ cấp nghiên cứu hay học bổng được tặng với bất kì mục đích gì.
 • Học bổng được tài trợ bởi các tổ chức giáo dục bên ngoài và các địa điểm liên quan sẽ được trao khi ứng viên hoàn thành các điều kiện yêu cầu.

Quốc tịch:  Sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được nhận Ý.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vàoỨng viên đến từ mọi quốc gia quốc gia có thể ứng tuyển nếu đã có những chứng chỉ sau còn hạn:

 • Các bằng cấp quốc tế được cấp bởi một cơ sở đào tạo chính thức, có giá trị và thời hạn tương đương các bằng cấp ở mục a) và các bằng cấp trong hệ thống quốc tế cho phép học chương trình Tiến sĩ. Bảng 1-10 nêu rõ bằng cấp yêu cầu cho mỗi ngành học cùng các yêu cầu khác.
 • “Laurea Specialistica” hoặc “Laurea Magistrale” hoặc “Laurea Vecchio ordinamento1” hoặc bằng cấp tương đương.
 • Ứng viên có thể tham gia ứng tuyển nếu được trao các bằng cấp nói trên trước ngày 31/10/2018. Ứng viên nào được trao bằng sau thời hạn trên sẽ không được tham gia. Nếu ứng viên chưa được trao bằng nhưng có khả năng cao được trao bằng, ứng viên vẫn có thể trúng tuyển và nếu trúng tuyển sẽ phải nộp bằng theo quy trình được nêu ở phần 5, trước ngày 2/11/2018.
 • Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Trường có quyền kiểm tra và loại những ứng viên nào không đủ yêu cầu vào bất cứ thời điểm nào trong quy trình tuyển chọn, kể cả khi năm học bắt đầu.

Yêu cầu tiếng Anh: Để ứng tuyển, ứng viên cần chứng minh khả năng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

20/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp các giấy tờ sau:

 • CV.
 • Yêu cầu hỗ trợ
 • Yêu cầu hỗ trợ DSA (Disabled Students' Allowances).
 • Yêu cầu kiểm tra nói qua Skype.
 • Thư chọn 3 ngành học (dành cho ứng viên muốn theo học ngành Khoa học nông nghiệp và Công nghệ sinh học).
 • Giấy khám sức khỏe.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: