Uni-logo-transparent

Đại học Sydney mời các thi sinh đủ điều kiện thực hiện một chương trình Nghiên cứu sau đại học hoặc Nghiên cứu bậc Thạc sĩ tại trường Đại học để nhận Học bổng Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Sydney (USydIS). Mục tiêu của USydIS là thu hút các sinh viên quốc tế sau đại học có khả năng tốt nhất để thực hiện các dự án nghiên cứu giúp nâng cao các hoạt động nghiên cứu của trường Đại học.

university-of-sydney-960x540

Ngành học: Chương trình Nghiên cứu sau đại học hoặc Nghiên cứu bậc Thạc sĩ có trong tất cả các ngành nghiên cứu (nhưng sẽ phụ thuộc vào các Khoa)

Bậc học: Thạc sĩ.

Giá trị học bổng: USydIS bao gồm học phí và trợ cấp sinh hoạt lên tới ba năm và có khả năng gia hạn thêm một học kì cho sinh viên học bằng Tiến sĩ.

Số lượng: Chưa rõ.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện cho USydIS, bạn cần phải:

  • Là sinh viên quốc tế bắt đầu đăng ký toàn thời gian chương trình Nghiên cứu bậc Cao hơn tại trường Đại học. Sinh viên cùng có thể được xem xét cho đến khi hoàn thành tối đa sáu tháng của khóa học tự chọn.
  • Sinh viên thực hiện nghiên cứu một chủ đề được xác định bởi trường Đại học về thế mạnh của lĩnh vực nghiên cứu hiện tại.
  • Không có bằng nghiên cứu tương đương với bằng Tiến sĩ Nghiên cứu của Úc, hoặc, nếu đang bắt đầu học bằng Thạc sĩ Nghiên cứu, không được có bằng cấp tương đương hoặc cao hơn bằng Thạc sĩ Nghiên cứu của Úc.
  • Không nhận học bổng của Úc trong vòng hai năm trước khi bắt đầu chương trình Học bổng Đào tạo Nghiên cứu.
  • Không nhận học bổng có học phí nằm trong các chương trình học bổng mà Chính phủ Úc tài trợ.
  • Trước đó chưa từng nhận Học bổng Đào tạo Nghiên cứu, trừ khi học bổng trước là bằng Thạc sĩ Nghiên cứu mà bạn đã hoàn tất và giờ bạn đăng ký cho bằng tiến sĩ nghiên cứu.
  • Trước đó chưa từng xem xét học bổng 3 lần trong vòng 5 năm qua.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Phụ thuộc vào thời gian nhập học.

Phương thức nộp hồ sơ:

Không có mẫu đơn xin học bổng, để được xem xét học bổng, bạn phải nộp một đơn xin nhập học trình độ nghiên cứu của bạn. Đơn xin học bổng được nhận cả năm nhưng chỉ cho tháng 3 (Nghiên cứu Giai đoạn 2) và tháng 7 (Nghiên cứu giai đoạn 3).

Điều quan trọng là đọc selection process và Research Experience guide và truy cập trang web chính thức (đường link ở dưới) để truy cập vào mẫu đơn đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: