1680_front

Đại học Kettering hân hạnh hỗ trợ Học bổng Sinh viên Quốc tế và Học bổng Kettering World. Các chương trình học bổng hằng năm dành cho tất cả các ứng viên quốc tế đến và được xem xét tự động đến khi được xác nhận học bổng tại Đại học Kettering.

Học sinh có thể đủ điều kiện nhận học bổng dựa trên điểm SAT hoặc ACT. Vui lòng không nộp hồ sơ riêng lẻ. Số tiền học bổng là $ 3.500 - $ 17.500 USD. Hạn chót nhận học bổng là ngày 8 tháng 3 năm 2019.

Đại học Kettering giảng dạy trình độ giáo dục cả về lý thuyết và thực hành chất lượng không thua kém bất kỳ trường đại nào trên thế giới. Trường luôn có sức thu hút những tài năng nổi bật, dù đó là sinh viên đoạt giải thưởng hay giảng viên trình độ hàng đầu thế giới.

Bậc học: Cử nhân

Đối tượng học bổng: Học bổng có sẵn nhằm học tập bậc cử nhân.

Giá trị học bổng: $ 3.500 - $ 17.500 USD cho học bổng Sinh viên quốc tế và $ 3.500 - $ 14.000 USD cho học bổng Kettering World

Quốc tịch: Quốc tế

Số lượng học bổng: Nhiều học bổng có sẵn

Học bổng có thể được nhận tại Flint, là thành phố lớn nhất và là trụ sở của Hạt Genesee, Michigan, Hoa Kỳ.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Học bổng Sinh viên quốc tế

Các ứng viên đủ điều kiện nhận học bổng này dựa trên điểm SAT hoặc ACT.

Học bổng này không áp dụng chung với Học bổng Thế giới nhưng có thể áp dụng chung với các sinh viên năm nhất hoặc học bổng bậc học cao hơn.

Học bổng thế giới Kettering

Tất cả các ứng viên quốc tế sẽ tự động được xem xét cho học bổng hàng năm này khi nhập học.

Học bổng này không thể áp dụng chung với Học bổng Merit nhưng có thể được áp dụng với các học bổng dành cho sinh viên năm nhất hoặc bậc học cao hơn.

Trường đại học khuyến khích tất cả sinh viên hoàn thành FAFSA (Đơn xin hỗ trợ sinh viên liên bang miễn phí) để được xem xét hỗ trợ đối với ứng viên đủ điều kiện với học bổng được trao.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 08/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đăng ký học bổng này, tất cả các sinh viên quốc tế đến phải kiểm tra liên kết đã cho: https://www.kettering.edu/undergraduate-admissions/financial-aid/scholarships

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: