JF_Awards_RGB_1280x800-2

Quỹ Jacobs hiện đang đưa ra lời mời Giải thưởng nghiên cứu Klaus J. Jacobs 2019 dành cho các học giả, trường đại học và các tổ chức hàng đầu trên toàn thế giới đang tham gia nghiên cứu về trẻ em và thanh thiếu niên.

Giải thưởng sẽ được trao cho nhà nghiên cứu xuất sắc, thực hiện nghiên cứu cơ sở về trẻ em và thanh thiếu niên. Liên quan đến các học giả của tất cả các quốc gia đã đạt được thành công lớn trong việc tìm hiểu sự phát triển của trẻ cũng như sự tích cực theo đuổi lĩnh vực thông qua những nghiên cứu của bản thân.

Quỹ Jacobs là một trong những quỹ từ thiện hàng đầu thế giới nhằm tạo điều kiện cho sự đổi mới về trẻ em và thanh thiếu niên. Quỹ được thành lập tại Zurich bởi doanh nhân Klaus J. Jacobs vào năm 1989.

Bậc học : Học bổng sẽ được trao cho các nhà nghiên cứu.

Đối tượng học bổng: Được trao trong lĩnh vực phát triển trẻ em và thanh thiếu niên.

Giá trị học bổng: Giải thưởng được trao tặng với 1,000,000 Franc Thụy Sĩ, trong đó 900,000 Franc Thụy Sĩ được sử dụng trong dự án nghiên cứu và 100,00 dành cho các chi phí liên quan, chẳng hạn như du lịch, liên lạc và quảng bá.

Quốc tịch: Quốc tế

Số lượng học bổng: Không xác định

Học bổng có thể được nhận ở Thụy Sĩ

Yêu cầu:

Yêu cầu học bổng : Các học giả, trường đại học và các tổ chức hàng đầu trên toàn thế giới đang tham gia nghiên cứu về trẻ em và thanh thiếu niên được khuyến khích gửi đơn xin học bổng.

Ứng viên tiềm năng có thể đến từ bất kỳ trường đại học nào với mong muốn tìm cách thúc đẩy sự phát triển và điều kiện sống của trẻ em và thanh thiếu niên.

Học bổng không giới hạn ở lĩnh vực khoa học giáo dục, ngoài ra bao gồm tâm lý học, kinh tế, xã hội học, nghiên cứu gia đình, nghiên cứu truyền thông, ngôn ngữ học, khoa học thần kinh, khoa học máy tính và khoa học y tế.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp theo phương thức trực tuyến. Hồ sơ không đầy đủ hoặc nếu nhận được sau hạn chót sẽ không được xem xét.

Để nộp đơn xin học bổng, các ứng viên phải nộp đơn trực tuyến thông qua liên kết đã cho: https://jacobsfoundation.org/en/kjj-research-prize/

Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

Mẫu đơn xin học bổng đã hoàn thành

Thư xin học bổng dài 2 trang bao gồm giấy tờ chứng minh thành tích học tập của người ứng viên, làm rõ những đột phá khoa học của ứng cử viên là gì và làm thế nào ứng cử viên mang lại sự khác biệt cho Giải thưởng nghiên cứu của Klaus J. Jacobs

CV bao gồm danh sách đầy đủ các ấn phẩm cũng như chứng minh thành tích khoa học của ứng viên

Thông tin của người lãnh đạo liên quan đến các kế hoạch học tập trong tương lai, lĩnh vực quan tâm và nguyện vọng của ứng viên

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây