Institute_of_Zoology,_Chinese_Academy_of_Sciences_2011-04

Chương trình học bổng của Chủ tịch CAS-TWAS nhằm tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế ( không phải công dân Trung Quốc) theo đuổi bậc tiến sĩ tại Đại học Khoa học Trung Quốc (UCAS), Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) hoặc Học viện CAS Trung Quốc.

Theo thỏa thuận giữa Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) và Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) vì sự tiến bộ của khoa học ở các nước đang phát triển, có tới 200 sinh viên / học giả từ khắp nơi trên thế giới sẽ được tài trợ để học tại Trung Quốc bằng tiến sĩ lên đến 4 năm

Học viện Khoa học Thế giới là học viện khoa học dựa trên sự hợp tác giữa hơn 1.000 nhà khoa học trên khoảng 70 quốc gia. Mục đích chính nhằm thúc đẩy năng lực khoa học và sự xuất sắc nhằm bền vững phát triển các quốc gia phía Nam trên thế giới.

Bậc học: Tiến sĩ

Đối tượng học bổng : Khoa học nông nghiệp, sinh học cấu trúc, tế bào và phân tử, hệ thống sinh học và sinh vật, khoa học y tế và sức khỏe bao gồm. Khoa học thần kinh, Khoa học hóa học, Khoa học kỹ thuật, Thiên văn học, Khoa học vũ trụ và Trái đất, Khoa học toán học và Vật lý

Học bổng: Ứng viên nhận học bổng sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng (để trang trải chỗ ở và các chi phí sinh hoạt khác, chi phí đi lại địa phương và bảo hiểm y tế) là 7.000 RMB hoặc 8.000 RMB từ CAS thông qua UCAS / USTC, tùy thuộc vào ứng viên đã vượt qua bài kiểm tra trình độ được đưa ra bởi UCAS / USTC cho tất cả các ứng cử viên tiến sĩ sau khi nhập học. Tất cả những ứng viên được trao giải cũng sẽ được miễn học phí và lệ phí nộp hồ sơ học bổng.

Theo các điều khoản của thỏa thuận CAS-TWAS, việc di chuyển từ quốc gia mà họ đang sinh sống đến Trung Quốc sẽ được chu cấp cho ứng viên được xác nhận học bổng nhằm bắt đầu học tập tại Trung Quốc (với một chuyến cho mỗi sinh viên / học giả).

TWAS sẽ chọn 80 ứng viên được xác nhận học bổng từ các nước đang phát triển để hỗ trợ chi phí di chuyển quốc tế của họ, trong khi CAS sẽ hỗ trợ 120 ứng viên khác. Phí visa sẽ được chi trả ( một lần cho mỗi ứng viên ) có giá trị là 65 USD sau khi ứng viên đã được xác nhận học bổng tại Trung Quốc .

Quốc tịch: Quốc tế

Số lượng học bổng: Không được định rõ

Học bổng có thể được nhận tại Trung Quốc

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Tối đa 35 tuổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

Không nhận bất kì công việc khác trong thời gian học bổng.

Không phải quốc tịch Trung Quốc

Ứng viên cho nghiên cứu tiến sĩ được khuyên rằng :

Đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh cho sinh viên quốc tế của UCAS / USTC (tiêu chí của UCAS / tiêu chí của USTC).

Hoàn tất bậc Thạc sĩ (Bằng tối thiểu Thạc sĩ ) trước khi bắt đầu học kỳ mùa thu: ngày 1 tháng 9 năm 2019.

Cung cấp giấy tờ chứng minh rằng ứng viên sẽ trở về nước của họ sau khi hoàn thành việc học tại Trung Quốc theo thỏa thuận CAS-TWAS.

Cung cấp giấy tờ chứng minh về kiến thức tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Để nộp đơn xin học bổng, ứng viên phải nộp hệ thống ứng tuyển trực tuyến

Chuẩn bị và tải lên các tài liệu hỗ trợ sau đây cho hệ thống ứng dụng trực tuyến:

Hộ chiếu thông thường của ứng viên có ít nhất 2 năm hiệu lực ( cần thiết nhất chứng minh chi tiết cá nhân và hiệu lực hộ chiếu )

Hoàn thành CV với thư giới thiệu ngắn gọn về kinh nghiệm nghiên cứu

Bản gốc giấy chứng nhận bằng đại học (cả đại học và sau đại học; sinh viên tốt nghiệp vừa hoàn thành hoặc sắp hoàn thành bậc học mà ứng viên đang học nên cung cấp giấy tờ chứng nhận tốt nghiệm tạm thời  và nêu rõ ngày tốt nghiệp dự kiến)

Giấy tờ chứng minh kiến thức tiếng Anh và / hoặc tiếng Trung

Bản gốc bảng điểm của cả giáo dục đại học và sau đại học;

Đề xuất nghiên cứu chi tiết

Bản sao của tất cả các trang tiêu đề và tóm tắt của tối đa 5 bài báo học thuật đã được xuất bản

Mẫu kiểm tra sức khoẻ của người nước ngoài (Tài liệu đính kèm 1- tìm thấy ở cuối trang này)

Ứng viên bắt buộc phải có 2 thư giới thiệu:

Tải các thư giới thiệu được quét của họ (đã ký, ghi ngày tháng và trên giấy chính thức có số điện thoại liên hệ và địa chỉ email) lên hệ thống ứng dụng trực tuyến.

Gửi các bản sao cứng ban đầu đến văn phòng nghiên cứu sinh UCAS / USTC trước hạn chót.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: