ruhr-university-bochum

Ứng viên được mời tham gia học bổng sinh viên quốc tế tại Đại học Ruhr Bochum tại Đức. Học bổng dành cho sinh viên từ mọi quốc gia

RUB có những thành công trong nghiên cứu mối quan hệ giữa những luật lệ trong trường học, cho phép họ phản ứng nhanh nhạy với những câu hỏi nghiên cứu. Điều này khiến RUB trở thành nơi nghiên cứu hàng đầu, hội nhập với mạng lưới viện nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới

Ứng viên với tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ phải cung cấp bằng chứng về sự thành thạo tiếng Anh yêu cầu bởi nhà trường

 • Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi chương trình tiến sĩ
 • Môn học: Khoản trợ cấp ngắn hạn mang đến cho sinh viên quốc tế tài năng cơ hội làm quen với phòng thí nghiệm nước ngoài, các chủ đề nghiên cứu của SFB 874 và để tìm hiểu các kỹ năng họ cần để bắt đầu dự án tiến sĩ trong SFB.
 • Giá trị học bổng: học bổng bao gồm
 1. Học bổng 1300 EUR cho tối đa 6 tháng (người nhận học bổng phải chi trả tiền bảo hiểm y tế)
 2. Đào tạo lý thuyết và thực hành tại thực địa nghiên cứu của SFB 874
 3. Công nghệ ký thuật
 4. Mạng lưới quốc tế với các nhà khoa học
 5. Hội nhập vào cuộc sống văn hóa xã hội tại RUB và thành phố Bochum
 • Quốc tich: Học bổng dành cho sinh viên toàn cầu
 • Số lượng học bổng: không xác định
 • Học bổng có thể được nhận tại Đức

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau

 • Sinh viên quốc tế chưa từng sống tại Đức
 • Sinh viên từ khắp các quốc gia luôn được chào đón

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nộp qua sfb874-irtg@rub.de

 • Thư bày tỏ nguyện vọng, bao gồm bản mô tả mối quan tâm của ứng viên về SFB 874, bản vắn tắt của nghiên cứu trước đây, nghiên cứu quan tâm, mục tiêu và kinh nghiệm bản thân
 • Bản sơ yếu lý lịch
 • Bằng cấp và chứng chỉ liên quan
 • Tên và địa chỉ của 2 người giới thiệu

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: